Атайын чыгарылыш ” Министрликтин техникалык потенциалы”

АТАЙЫ ЧЫГАРЫЛЫШ
“МИНИСТРЛИКТИН ТЕХНИКАЛЫК ПОТЕНЦИАЛЫ”
Бул чыгарылышта өрттүн алдын алууда үгүттөөчү автобустар жана түрдүү кырсыктарда колдонулуучу куткаруу жаздыкчалары, бийик имараттарда, тоо боорунда, токойлордо чыккан өрттү өчүрүүдө колдонулуучу суу челектеринин аткарган кызматы, техникалык мүнөздөмөсү, өзгөчөлүктөрү тууралуу баяндап беребиз.
3-БӨЛҮК