Атайын чыгарылыш “Министрликтин техникалык потенциалы”

АТАЙЫ ЧЫГАРЫЛЫШ
“МИНИСТРЛИКТИН ТЕХНИКАЛЫК ПОТЕНЦИАЛЫ”
Бул чыгарылышта 50м автошаты жана түрдүү кырсыктарда колдонулуучу авариялык куткаруу унааларынын өрт өчүрүүдө аткарган кызматы, техникалык мүнөздөмөсү, өзгөчөлүктөрү тууралуу баяндап беребиз.
2-БӨЛҮК