Бишкек: Атайын окутуу өтүүдө

БИШКЕК: АТАЙЫН ОКУТУУ ӨТҮҮДӨ
КР ӨКМге караштуу Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борборунун «Өрт коопсуздугу» кафедрасында виртуалдуу реалдуулук системасы аркылуу окутуу-машыгуу классында “XR виртуалдык реалдуулук системасын иштеп чыгуу жана жайылтуу менен КР ӨКМдин өрт-куткаруу бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринин квалификациясын арттыруу” долбоорунун алкагында Борбордун окутуучу курамы атайын окутуу өткөрүүдө.