Бишкек: Жарандык коргонуунун башкаруу органдары менен командалык штабдык машыгуу өткөрүлдү

🔸Бишкек шаарынын Жарандык коргонуу органдары менен командалык штабдык машыгуулар “Коркунуч жана табигый өзгөчө кырдаал (жер титирөө) келип чыккан учурда жарандык коргонуу органдарынын иш-аракеттери” деген темада белгиленди..
🔸 Аталган машыгуулар 2022-жылдын 24-ноябрында шаардын Жарандык коргонуусун даярдоо планына ылайык өткөрүлдү.
🔸Штабдык машыгуу табигый өзгөчө кырдаал коркунучу болгон учурда чараларды ишке ашыруу, жер титирөө жана анын экинчи даражадагы таасир этүүчү факторлору болгон учурда авариялык-куткаруу жана башка кечиктирилгис иштерди уюштуруу боюнча маселелерди ырааттуу иштеп чыгуу аткарылды.
🟩Ошондой эле калкты коопсуз аймактарга көчүрүү жана аларга ар тараптуу колдоо көрсөтүү боюнча практикалык иш-чаралар жүргүзүлдү.