Биздин каарман КР ӨКМ РӨКӨнун улук куткаруучусу Санжар Шарипов

Биздин каарман КР ӨКМ РӨКӨнун улук куткаруучусу Санжар Шарипов

“Биздин кесибибиздин эң кыйыны – маркумдун жакындарынын абалы. Сөөктү жээкке чыгарып, жакындарыңдын жүзүн көрүп, жаман абалда каласың.”