Долбоор: «Кыргыз Республикасындагы климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо боюнча иш-чараларды орто жана узак мөөнөттүү пландаштыруу жана ишке ашыруу үчүн Улуттук Адаптация Планын (УИП) иштеп чыгуу процессине көмөк көрсөтүү»

  Аталышы «Кыргыз Республикасындагы климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо боюнча иш-чараларды орто жана узак мөөнөттүү пландаштыруу жана ишке ашыруу үчүн Улуттук Адаптация

Кененирээк окуу

Долбоор: «Кыргызстан: БУУнун Климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын (UNFCCC) алкагында Төртүнчү Улуттук Билдирүүнү (NC4) жана Биринчи Эки жылдык баяндаманы (DD 1) даярдоого көмөк көрсөтүү»

  Аталышы «Кыргызстан: БУУнун Климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын (UNFCCC) алкагында Төртүнчү Улуттук Билдирүүнү (NC4) жана Биринчи Эки жылдык баяндаманы

Кененирээк окуу

Долбоор: “Табигый кырсыктарга туруктуулукту жогорулатуу жана Борбордук Азиядагы кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча Сендай негиздерин ишке ашырууну тездетүү”

  Аталышы “Табигый кырсыктарга туруктуулукту жогорулатуу жана Борбордук Азиядагы кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча Сендай негиздерин ишке ашырууну тездетүү” Масштаб Аймактык

Кененирээк окуу