Куткаруучулардын сиз билбеген жашоосу

Чептен эрдин күчү бек
       Өмүрү кылдын учунда турган куткаруучулардын ат көтөргүс эмгеги менен эрдиги чыныгы баатырдык!
Өмүр менен өлүмгө арачы болгон,  өчкөн үмүткө шам чырак болгон бул – Куткаруучу.
КР ӨКМдин Куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борбору тууралуу КТРКнын “Мекенге кызмат” программасынан таанышыңыздар.

</div>