КР ӨКМ караштуу Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг, болжолдоо департаменти