Эң жакын 5 адамын жоготкон эне менен жолугуу

БООРДОШУМ
ЭҢ ЖАКЫН 5 АДАМЫН ЖОГОТКОН ЭНЕ МЕНЕН ЖОЛУГУУ
Оор кайгы басып турган элди түшүнбөскө эч аргаң жок.
Көкүрөгүң күйүп турганда кайсыл өлкөдөн келгенине карабай ичиндеги муңуңду чыгардың.
Жакындарын жоготкон адамды көргөндө президентпи, министрби же карапайым адамбы, кимдин болбосун кабыргасы кайышат. Колдон келген жардамыңды аябайсың.
А бирок, канча аракет кылсак дагы узаган өмүр кайра кайтпайт. Аны баарыбыз билебиз… Анткени сиздей энелер өмүрлүк жарын, балдарын, эң жакын адамдарын же өз өмүрүн жоготту. Бул кырсык бүтүндөй дүйнөнү ыйлатты.
Сизге бир гана көңүл айтуудан башка арга жок…