Гуманитардык жардамдарды кабыл алуу жана бөлүштүрүү пункттары

ГУМАНИТАРДЫК ЖАРДАМДАРДЫ КАБЫЛ АЛУУ ЖАНА БӨЛҮШТҮРҮҮ ПУНКТТАРЫ
ГУМАНИТАРДЫК ЖАРДАМ ТОПТОО ПУНКТТАРЫ:
БАТКЕН ШААРЫ БОЮНЧА:
Баткен шаары Курманжан-Датка көчөсү (квартал МСО) жоопту Асанов Алмаз 0559-00-99-40;
КАДАМЖАЙ РАЙОНУ БОЮНЧА:
Кадамжай району Кадамжай шаары Орозбеков көчөсү 98 жоопту Айтбаев Руслан 0770-22-42-12;
ЛЕЙЛЕК РАЙОНУ БОЮНЧА:
Лейлек району Маргун айылы жоопту Абдихамидов Мухтар 0773-84-68-25
ГУМАНИТАРДЫК ЖАРДАМДЫ БӨЛҮШТҮРҮҮ:
БАТКЕН ШААРЫ БОЮНЧА:
Баткен шаары С. Садыков көчөсү жоопту Маматисаев Мансур 0225-24-25-26
БАТКЕН РАЙОНУ БОЮНЧА:
Баткен району Бужум айылы Т.Мырзапаров орто мектеби жоопту Матмуратов Алимбек 0772-0100-02;
КАДАМЖАЙ РАЙОНУ БОЮНЧА:
Кадамжай району Кадамжай шаары Орозбеков көчөсү 98 жоопту Айтбаев Руслан 0770-22-42-12;
ЛЕЙЛЕК РАЙОНУ БОЮНЧА:
Лейлек району Маргун айылы жоопту Абдихамидов Мухтар 0773-84-68-25