Борбордук Азиядагы экологиянын абалы тууралуу инфографика

Пайдалуу маалыматтар, салыштырма анализдер, графиктер, инфографикалар, таблицалар, отчеттор жана аларга иллюстрациялар Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин китепканасынын жана Кыргыз Республикасынын Кырсыктардын коркунучун азайтуу боюнча Улуттук платформасынын жалпы кириш документинде. Аларга бардык материалдар жана иллюстрациялар көрүү жана жүктөө үчүн атайын документте.