Кадрлар резервине киргизүү үчүн улук кызмат ордуна конкурс жарыялайт!

Кадрлар резервине киргизүү үчүн улук кызмат ордуна конкурс жарыялайт!

Кесиптик билим деңгээли:

– жогорку билимдүү, төмөндөгү багыттар боюнча: өзгөчө кырдаалдарда коргонуу, техносфердик коопсуздук, физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика, табият илимдери, гуманитардык илимдери, педагогикалык билим, медициналык, экономика жана башкаруу, маалыматтык коопсуздук, тоо-кен илимдери, айыл-чарба, геодезия жана жерге жайгаштыруу, архитектура жана курулуш, электроника, радиотехника жана байланыш, техника илимдери, техносвералык жана өрт коопсуздугу, жаратылыш жана гидрометеорология, аскердик билими, техникалык илимдер.

  1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– мамлекеттик же муниципалдык кызматтагы бир жылдан кем эмес иш стажы, же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы бар.

  1. Кесиптик компетенттүүлүгү боюнча

3.1. Төмөнкүлөрдү билүүсү керек:

Жалпы мыйзамдар:

– Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

– Кыргыз Республикасынын “Мамлекттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жѳнүндө,” “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамдары;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү  боюнча типтүү нускамасын.

Предметтик мыйзамдар:

– Кыргыз Республикасынын 2018-жылдын 24-майындагы №54 “Жарандык коргонуу жөнүндө”,

-2000-жылдын 21-январындагы №35 “Кыйроодон куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жѳнүндѳ” мыйзамдарын;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-июнундагы № 315 “Жарандык коргонуунун башкаруу органдарын, күчтөрүн жана калкты Жарандык коргонуу тармагында даярдоонун бирдиктүү системасы жөнүндө”.

-2010-жылдын 17-декабры № 327 “Кыргыз Республикасынын жарандык коргонуу кызматтары жөнүндө”,

2019-жылдын 28-январындагы №16 “Кыргыз Республикасынын жарандык коргонуу кызматтары жөнүндө”,

2011-жылдын 3-январындагы №1 “Кыргыз Республикасында өзгөчө жана кризистүү кырдаалдарда бирдиктүү маалыматтык-башкаруу системасы жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомдорун,

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин айрым маселелери жөнүндө” жобону.

3.2. Билгичтиги:

– документтерди, маалыматтарды, кайрылууларга жоопторду сапаттуу даярдоо жөндөмү;

– командада иштей билүү жөндөмү;

– кызматтык алака түзө алуу, демилге көтөрө билүү жөндөмү;

– ири көлөмдөгү маалыматтар менен иштей билүү жөндөмү.

3.3. Көндүмдөрү:

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдоно билүү;

– компьютер жана зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Конкурска катышуу үчүн тѳмѳндѳгү документтерди тапшыруу зарыл:

– жазуу жүзүндөгү арыз;

– кадрларды эсепке алуу боюнча жеке баракча;

-ѳмүр баян (соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен)

-резюме, сүрѳт;

– паспорттун кѳчүрмѳсү;

– кесиптик билими, кесиптик кайра даярдоо, квалификациясын жогорулатуу жөнүндөгү документтердин  күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

-Эмгек китепчесинин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

-Илимий даража, илимий наам ыйгарылгандыгы жөнүндө документтердин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.

 

Документтерди сынак жарыяланган күндөн тартып 2022-жылдын 28-майынан  кечиктирбестен төмөнкү дарек боюнча: Ысык-Көл облусунун  Каракол шаары, Токтогул көчөсү №197 дарегинде жайгашкан Кыргыз Республикасынын Ѳзгѳчѳ кырдаалдар министрлигинин Ысык-Кѳл облусу боюнча башкармалыгынын Кадрлар бѳлүмүнѳ тапшыруу керек.

Байланыш телефону: (03922)7-25-03.

Эскертүү! Жарандардын көрсөтүлгөн документтери толук эмес жана талапка жооп бербесе, конкурска катыша албайт. Байланышуу номерин жана электрондук дарегин документте көрсөтүү зарыл.