Калктын ишеним индекси боюнча өзгөчө кырдаалдар министрилиги биринчи орунда

Мамлекеттик органдардын ишинин натыйжалуулугун баалоочу маанилүү көрсөткүчтөрдүн бири – “Калктын ишеним индекси”.

Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2021-жылдын экинчи жарым жылдыгындагы Калктын ишеним индекси боюнча, Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 48,8% көрсөткүч менен министрликтер арасында биринчи сапка чыккан.

Акыркы жылдары аталган министрликке болгон коомчулуктун ишеними туруктуу өсүп жатканы анык.

  • Баткен облусу – 62,9%;
  • Жалал-Абад облусу – 52,0%;
  • Ысык-Көл облусу – 59,1% ;
  • Нарын облусу – 59,1%;
  • Ош облусу – 48,3%;
  • Талас облусу – 56,9%;
  • Чуй облусу – 48,7%;
  • Бишкек шаары – 38,6%;
  • Ош шаары – 58,0%.

Шилтеме http://www.stat.kg/kg/indeks-doveriya-naseleniya/