ӨКМ бош кызмат орундарын ээлөөгө сынак жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги АӨБнын “Кыргыз Республикасындагы жер көчкү коркунучун башкаруу” долбоорунун алкагында Долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүндө (ПИБ) бош кызмат орундарын ээлөөгө сынак жарыялайт. 1-этап. Иштеген жери Бишкек.

Бул долбоор Азия Өнүктүрүү Банкы (АӨБ) тарабынан Кыргыз Республикасындагы айылдык коомчулуктарды коргоо үчүн жер көчкү коркунучун проактивдүү азайтуу боюнча биринчи комплекстүү инвестиция болуп саналат. Долбоорду ишке ашырууда комплекстүү мамиле, анын ичинде структуралык/негизги (курулуш иштери, жабдууларды сатып алуу ж.б.) жана структуралык эмес/негизги эмес иш-чаралар (анын ичинде стратегияны иштеп чыгуу, окутуу жана талдоо) колдонулат.

Долбоор үч компоненттен турат:

∙ I КОМПОНЕНТ: Жер көчкүлөрдүн кесепеттерин жоюу боюнча инженердик чаралар

∙ II КОМПОНЕНТ: Жер көчкүгө мониторинг жүргүзүү системасын жергиликтүү жана улуттук деңгээлде өркүндөтүү

∙ III КОМПОНЕНТ: Жер көчкү коркунучун баалоону жакшыртуу, тобокелдиктерди азайтуу жана мажбурлап көчүрүү

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында долбоорлорду башкаруу үчүн жооптуу Долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмү (ПИБ) түзүлөт.

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги төмөнкү кызмат орундарына сынак жарыялайт:

– Финансылык менеджмент боюнча адис (Бишкек ш.)

– Сатып алуулар боюнча адис (Бишкек ш.)

– Котормочу – Офис менеджер (Бишкек ш.)

– жер көчкүнүн мониторинги боюнча адис (Бишкек ш.)

Иштин көлөмү тиркелген Техникалык тапшырмада баяндалат

Кызыккан талапкерлер кызыккандыгы тууралуу катты, орус жана англис тилдеринде сүрөтү менен резюмесин (резюмесин резюмеге тиркөө керек), акыркы 5 жылдагы иштеген жеринен эки сунуш катты, ошондой эле Тиешелүү дипломдордун жана/же каттын темасында кызмат ордун көрсөтүү менен күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрү 2021-жылдын 12-декабрында саат 18-00гө чейин orp_opolzni@mail.ru электрондук почтасы боюнча.

Көрсөтүлгөн мөөнөттөн кеч келип түшкөн жана талаптарга жооп бербеген документтердин толук эмес пакетин камтыган арыздар каралбайт.

Кошумча маалымат үчүн: тел. 439113

 

Квалификациялык талаптар

 

Позиция Квалификациялык талаптар

 

 
Финансылык башкаруу боюнча адис

 

(i)     (i) финансы, бухгалтердик эсеп же тиешелүү тармак боюнча жогорку билим.

(ii)    (ii) Эл аралык уюмдарда ушуга окшош кызматта 5 жылдан кем эмес кесиптик тажрыйбасы, АӨБ долбоорлоруна катышуу артыкчылык болуп саналат.

(iii)   (iii) Кыргыз Республикасынын салык салуу, банк иши жана эл аралык долбоорлорду эсепке алуу менен байланышкан башка жол-жоболор чөйрөсүндөгү мыйзамдарын билүү.

(iv)   (iv) Эл аралык жана жергиликтүү бухгалтердик эсеп боюнча жакшы билим жана тажрыйба.

(v)    (v) АӨБ процедураларына жана жергиликтүү мыйзамдарга ылайык Долбоордун эсепке алуу системасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү актив болуп саналат.

(vi)   (vi) Кыргыз, орус тилдерин билүү. Англис тилин билүү артыкчылык болуп саналат.

(vii)  (vii) АӨБ же башка эл аралык уюмдардын процедуралары жана жоболору боюнча билим жана тажрыйба актив болуп саналат.

(viii) Каржылык башкаруунун компьютердик тутумдары жана башка MSOffice тиркемелери боюнча жакшы билим жана көндүмдөр.

(ix)   (viii) Жакшы адамдар аралык жана коммуникация көндүмдөрү, командада иштей билүү.

Сатып алуулар боюнча адис

 

(i)     (i) Сатып алуулар, эл аралык бизнес жана бизнести башкаруу, финансы, укук же башка тиешелүү дисциплиналар сыяктуу чөйрөлөрдө жогорку билим;

(ii)    (ii) сатып алуулар боюнча 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;

(iii)   (iii) АӨБ долбоорлорунда же донорлор тарабынан каржыланган башка долбоорлордо бул кызматка ылайыктуу кесиптик тажрыйба актив болуп саналат;

(iv)   (iv) Мамлекеттик сатып алуулар системасы жана мамлекеттик сатып алуулар порталы, ошондой эле АӨБнын сатып алуу процедураларынын эрежелери боюнча билим жана тажрыйба актив болуп саналат;

(v)    (v) мамлекеттик жана эл аралык сатып алуулар чөйрөсүндө кесиптик билимди жана көндүмдөрдү тастыктаган сертификаттардын болушу;

(vi)   (vi) Орус жана англис тилдерин жакшы билүү, кыргыз тилин билүү артыкчылык болуп саналат;

(vii)  (vii) Компьютерди билүү (Windows, MS Office, Internet Explorer)

Офис менеджер – котормочу

 

(i)     (i) гуманитардык илимдер боюнча жогорку билим;

(ii)    (ii) котормочу же долбоордун ассистенти катары эл аралык долбоорлордо 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;

(iii)   (iii) котормочунун деңгээлинде кыргыз, орус жана англис тилдерин билүү;

(iv)   (iv) Компьютерди жакшы билүү (Windows, MS Office, Internet Explorer, Outlook, ж.б.).

(v)    (v) Иш кагаздарын жүргүзүү жана тартипти билүү;

(vi)   (vi) командада иштөө жөндөмдүүлүгү

(vii)  (vii) Мыкты байланыш көндүмдөрү жана катуу мөөнөттө иштөө жөндөмдүүлүгү

(i)
Жер көчкүгө мониторинг жүргүзүү боюнча адис  

(i)     (i) геология, айлана-чөйрөнү коргоо жаатындагы жогорку билим;

(ii)    (ii) мамлекеттик органдарда 7 жылдан кем эмес иш стажы, анын ичинен 5 жылдан кем эмес бөлүм башчы. Талапкер жакшы аналитикалык жөндөмгө ээ болушу керек, кооптуу табигый процесстерге мониторинг системасын, анын ичинде. жер көчкү;

(iii)   (iii) Кырсык коркунучун башкаруу тармагында 7 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы артыкчылык болуп саналат;

(iv)   (iv) Кыргыз, орус тилдерин билүү. Англис тилин билүү артыкчылык болуп саналат.

(v)    (v) Компьютерди жакшы билүү (Windows, MS Office, Internet Explorer, Outlook, ж.б.).

(vi)   (vi) иш кагаздарын жүргүзүү жана заказ кылууну билүү;

(vii)  (vii) командада иштөө жөндөмдүүлүгү

(viii) Мыкты байланыш көндүмдөрү жана катуу мөөнөттө иштөө жөндөмдүүлүгү