ӨКМ кадрлар резервине киргизүү үчүн улук  административдик мамлекеттик жарандык кызматынын орундарына конкурс жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы УП №24 “Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүү жана иштөөсү жөнүндө” жарлыгынын негизинде, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кадрлар резервине киргизүү үчүн улук  административдик мамлекеттик жарандык кызматынын орундарына конкурс жарыялайт:

 I. Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орунуна:

  1. Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билим, экономика жана башкаруу, финансы жана бухгалтердик эсеп жана аудит.

  1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы жана экономикалык адистик боюнча бир жылдан кем эмес иш стажы.

-Ички аудитордун квалификациялык сертификаты болушу зарыл.

  1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

-Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамын;

-Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамын;

-Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамын;

-Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамын;

– Кыргыз Республикасынын 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө” токтомун.

Предметтик мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин;

-Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Ички аудит жөнүндө” Мыйзамдарын;

-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону.

3.2. Билгичтиги:

-аналитикалык документтерди түзүү ыкмалары, презентациялык көндүмү, аналитикалык жөндөмү;

3.3. Көндүмдөрү:

-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу.

 

  1. II. Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орунуна:
  2. Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билими, төмөндөгү багыттар боюнча: персоналдарды башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, гуманитардык илимдери.

  1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

  1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:

– Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;

– Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамын;

– Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 24-февралындагы ПЖ № 61 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ № 24 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүү жана иштөөсү жөнүндө”, 2022-жылдын 31-майындагы ПЖ № 169 “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат системасында аттестация өткөрүү жана сыноо мөөнөтүн өтүү маселелери жөнүндө” жарлыктарын.

3.2. Билгичтиги:

– кадр менеджментин билүү.

– документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапаттуу даярдоо.

3.3. Көндүмдөрү:

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

– натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этикетинин ыкмаларын билүү.

 

III. Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орунуна:

  1. Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: экономика, бухгалтердик эсеп жана аудит, финансы.

– “1С бухгалтерия” программасын жогорку деңгээлде билүү жана сертификатынын болуусу.

  1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– иш стажына талап коюлбайт.

  1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:

– Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”  Мыйзамын;

– Кыргыз Республикасынын Президентинин 1992-жылдын 7-сентябрындагы №267 “Аскер кызматчыларына, жумуштан кеткен аскердик кызматчыларга, алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө социалдык кепилдиктери жөнүндө”, 2022-жылдын 1-августундагы №266 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө”  Жарлыктырын;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 31-октябрындагы №620 «Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жана башка аскердик түзүлүштөрүнүн аскер кызматчыларынын акчалай акысы жөнүндө жобону бекитүү тууралуу», Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 1-августундагы № 433 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлеп иштеген кызматкерлерге эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону;

– Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы №137 “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту  жүргүзүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө” буйругун.

3.2. Билгичтиги:

– материалдык-жооптуу адамдардын товардык-материалдык баалуулуктарды жокко чыгаруу боюнча актылары, материалдык отчёттору менен иштөө тажрыйбасы болушу;

– кызматтарды жана материалдарды камсыздоочу менен эсептешүүлөрдү тактоону,  камсыздоочуларды дебитордук карызды жабууну талап кылууну, кызматтарды жана товарларды, материалдарды камсыздоочу менен түзүлгөн келишимдин аткарылышына көзөмөл  жүргүзүүнү;

– бюджеттик конфигурациясындагы «1-С бухгалтерия»  программасын жетишээрлик деңгээлде билүү;

– материалдык баалуулуктарды алуу үчүн ишеним каттарды берүү жана каттоо журналын жүргүзүүнү;

– статистикалык отчеттуулукту даярдоону жана  тапшырууну;

– аванстык суммалар боюнча отчётторду талдоону;

– (Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet” 1 С бухгалтерия” 8,2  версиясындагы ж.б.) компьютердик программалары менен иштөөнү;

– жоопкерчиликтүү, демилге көтөрүү,  командада иштөө жөндөмдүү болушу;

– аналитикалык жана стратегиялык иш-кагаздарын даярдоону, презентациялык жөндөмдүүлүгү болушу;

– кызматтарды, жумуштарды жана материалдарды камсыздоочу менен түзүлгөн келишимдердин реестрин түзүүнү;

– мамлекеттик мүлк фондусунун негизги каражаттары боюнча жылдык инвентаризация жүргүзүүнү.

3.3. Көндүмдөрү:

– Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

– ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

– башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу.

 

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтерди тапшыруу зарыл:

– жеке арызын, кадрларды каттоо баракчасын, өмүр баянын (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюмени, сүрөтүн;

– паспорттун көчүрмөсүн;

– керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт).

Документтерди 2023-жылдын 20-февралына чейин Кадр башкармалыгынын персоналдар менен иштөө бөлүмүнө тапшыруу керек.

Конкурска катышуу үчүн документтерди төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек шаары, Манас проспектиси 101/1, каб.613 (Кадр башкармалыгынын персоналдар менен иштөө бөлүмүнө), тел.:323385