Кыргызстандын жаратылыш ресурстарын комплекстүү баалоо 2008-2010-жж

Кыргызстанда токойлорду инвентаризациялоо системасын өнүктүрүү 1995-жылы Кыргыз-Швейцариянын токой чарбасын колдоо программасынын колдоосу менен Токой жана аңчылык чарба департаменти түзүлгөн жана ошол учурдан тартып токойду башкаруунун ыкмаларын өркүндөтүү башталат.
2008-жылдан баштап токой эсепке алуу иштери 2 тепкичтүү система боюнча, б.а. жаңы эсепке алуу чарасы киргизилген (башка европалык өлкөлөргө окшош) – улуттук токой инвентаризациясы.

Мамлекеттик токой инвентаризациясы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 11-апрелиндеги № 145 “Кыргыз Республикасынын токойлоруна улуттук инвентаризация жүргүзүү жөнүндө” токтомуна ылайык жүргүзүлөт. Ал республиканын деңгээлинде токойлордун абалына, алардын сандык жана сапаттык мүнөздөмөлөрүнө объективдүү баа берүүгө мүмкүндүк берет жана орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү пландаштыруу үчүн документтерди иштеп чыгууда колдонулушу мүмкүн, ошондой эле токойлордун өнүккөн токойлорунун абалына объективдүү баа берүүгө мүмкүндүк берет. токой чарбасы боюнча чечимдер.

Кыргызстандын 2008-2010-жылдар аралыгындагы жаратылыш ресурстарын комплекстүү баалоо КР Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин атайын баяндамасында баяндалган. Презентация менен тиешелүү документ бул шилтемеде.