КР аймагындагы табигый жана техногендик коркунучтардын Атласы

Кыргыз Республикасынын аймагындагы табигый жана техногендик коркунучтардын жана өзгөчө кырдаалдардын тобокелдиктеринин спектри жөнүндө заманбап маалыматтардын жана билимдердин энциклопедиялык жыйнагы болуп саналган маалымдама-методикалык мүнөздөгү расмий басылма. Атласта камтылган карталар, тексттик жана таблицалык материалдар, ошондой эле өлкөнүн аймагында табигый жана техногендик коркунучтардын жана тобокелдиктердин ар кандай түрлөрүнүн таралышынын өзгөчөлүктөрүн көрсөткөн диаграммалар жана фотосүрөттөр камтылган.

Бул Атласта берилген материалдар мамлекеттик түзүмдөрдүн, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерине, министрликтердин жана ведомстволор-дун кызматкерлерине, илимий-өндүрүштүк, долбоорлоо окумуштууларына жана адистерине, камсыздандыруу  уюмдарына, жогорку окуу жайларынын окутуучуларына жана студенттерине, ошондой эле, табигый жана техногендик коркунучтарды жана өзгөчө кырдаалдардын тобокелдиктерин эске алуу менен социалдык-экономикалык пландаштырууну жана башкарууну ишке ашыруу максатында окурмандардын кеңири чөйрөсү, аларды күнүмдүк ишинде жана окуусунда колдонууда.

Иштеп чыгуучулар: Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун (ЕККУ) Бишкектеги Программалык кеңсесинин каржылык колдоосунда, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жана болжолдоо департаменти.

Авторлор: Айталиев А.М., Сакыев Д.Дж., Назаркулов К.Б., Аманова М.Т., Брежнева В.А., Спекторенко Н.Б., Айдралиев Н.А., Сатаев С.А., Жуманазаров А.Ж., Ыманбеков К.Ы., Ш.Э.Усупаевдин катышуусу менен проф.д.г.-м.н. Орто Азия прикладдык геоилимдер институту, Нурдинов А.Н.-Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик картографиялык-геодезиялык кызматынын жетектөөчү адиси.

Биринчи шилтеме же экинчи шилтеме аркылуу изилдөө үчүн атласты жүктөп алсаңыз болот