КР ӨКМ бош кызмат ордуна сынак жарыялайт

КР ӨКМине караштуу Калдык сактоочу жайлар менен иштөө департаменти   кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат ордуна сынак жарыялайт.

Төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:

  1. Кесиптик билимдин деңгээли:

– жогорку билим, курулуш, тоо иштери, геолгия, геодезия жана жерге жайгаштыруу.

  1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– иш стажына талап коюлбайт.

  1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1 Төмөнкүлөрдү билүү:

Негизги мыйзамдар:

–   Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

– Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципиалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3 – мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Предметтик мыйзамдар:

– Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө”;

-“Калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктар жөнүндө”;

– “Кыргыз Республикасынын калкынын радиациялык коопсуздугу жөнүндө”;

-“Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-ноябрындагы № 550 “Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 6-майындагы № 212 “Аймактарды топторго, уюмдарды – Жарандык коргонуу боюнча категорияларга киргизүү тартибин бекитүү жөнундө”;

– кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

       3.2 Билгичтиги:

– алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

– кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

– өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

– ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

– чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

        3.3  Көндүмдөрү:

-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

-маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

-ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

-натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

-тапшырмаларды аткарууну уюштуруу жана камсыз кылуу;

-жумушту жана иш убактыны мерчемдөө.

  1. Кызматтык милдеттери

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

– жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону камсыз кылуу;

– кызматтык этика ченемдерин сактоо;

– Департаменттин ички эмгек тартибинин, кызматтык нускамалардын эрежелерин, кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз ара аракеттенүү тартибин сактоо;

– кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү квалификациянын дэңгээлин сактоо;

– ченемдик укуктук жана башка актыларды иштеп чыгуу жана/же макулдашуу;

– өз ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын жана уюмдардын кайрылууларын кароо;

–  жетекчилер тарабынан берилген буйруктарды жана көрсөтмөлөрдү, ошондой эле бөлүмгө берилген иш кагаздарды өз учурунда жана сапаттуу аткарат;

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү документтерди тапшыруу зарыл:

– арыз бош кызмат орундун так аталышы менен, кадрларды каттоо баракчасы, өмүр баяны (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюме, сүрөт 3х4  4 даана;

– паспорттун көчүрмөсү;

– эмгек китепчесинин, кесиптик билимин, илимий даражасын же илимий наамын тастыктоочу документтердин нотариус аркылуу же персоналды башкаруу кызматтары аркылуу күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү.

Сынакка катышуу үчүн документтерди төмөнкү адрес боюнча берүү керек: Ош шаары, Моминова көч.11, каб.204.

Документтерди сынак жарыяланган күндөн тартып 7-июлуна чейин кечиктирбестен кадр жана иш кагаздары боюнча башкы адисине тапшыруу зарыл.

Байланыш телефондор: (0551) 11 22 00.