КР ӨКМдин кадрлар резервине киргизүү үчүн улук административдик мамлекеттик жарандык кызматынын орундарына сынак жарыяланат

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы УП №24 “Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүү жана иштөөсү жөнүндө” жарлыгынын негизинде, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кадрлар резервине киргизүү үчүн улук  административдик мамлекеттик жарандык кызматынын орундарына конкурс жарыялайт:

 1. I. Башкы топтогу административдик мамлекеттик кызмат орунуна:
 2. Кесиптик билимдин деңгээли:

– жогорку билими, төмөндөгү багыттар боюнча: адам ресурстарын башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, гуманитардык илимдери.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

–  мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:

– Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

-Кыргыз Республикасынын Конституциялык «Кыргыз Республикасынын

Министрлер Кабинети жөнүндө» мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Эмгек Кодекси»;

-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана

муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби

жөнүндө” мыйзамы;

– Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;

– Кыргыз Республикасынын «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө»

мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик

органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”

мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын 2020-жылдын 3-мартындагы    № 120  “Кыргыз

Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө” токтому;

Предметтик мыйзамдар:

– Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 24-февралындагы ПЖ  № 61 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ № 24 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүү жана иштөөсү жөнүндө”, 2022-жылдын 31-майындагы ПЖ № 169 “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат системасында аттестация өткөрүү жана сыноо мөөнөтүн өтүү маселелери жөнүндө” жарлыктарын.

3.2. Билгичтиги:

– кадр менеджментин билүү.

– документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапаттуу даярдоо.

3.3. Көндүмдөрү:

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

– натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этикетинин ыкмаларын билүү.

 

II.Башкы топтогу административдик мамлекеттик кызмат орунуна:

1.Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: техникалык илимдери, архитектура жана курулуш, өзгөчө кырдаалдарда коргонуу жаатында, электроэнергетика жана электро техника.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы;

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:

– Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

– Кыргыз Республикасынын Конституциялык «Кыргыз Республикасынын

Министрлер Кабинети жөнүндө» мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Эмгек Кодекси»;

-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык

кызмат жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби

жөнүндө” мыйзамы;

– Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;

– Кыргыз Республикасынын «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө»

мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик

органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”

мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын 2020-жылдын 3-мартындагы    № 120  “Кыргыз

Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө” токтому.

Предметтик мыйзамдар:

– Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Шаар куруу жана архитектура жөнүндө” мыйзамдарын;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1996-жылдын 12-апрелиндеги № 159 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы эвакуациялык комиссиясы жөнүндө”, 2018-жылдын 22-ноябрындагы № 550 «Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө», 2019-жылдын 6-майындагы № 212 “Аймактарды топторго, уюмдарды – Жарандык коргонуу боюнча категорияларга киргизүү тартибин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 6-майындагы № 213 “Жарандык коргонуу жаатындагы эскертүүлөрдү берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2019-жылдын 11-ноябрындагы № 597 “Өзгөчө кырдаалдардан келтирилген зыянды баалоонун тартибин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 13-майындагы № 219 “Коопсуз райондорго калкты эвакуациялоо жана көчүрүү, ошондой эле материалдык жана маданий баалуулуктарды эвакуациялоо тартибин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 18-апрелиндеги № 179 “Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутуму жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2019-жылдын 28-январындагы № 16 “Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу кызматтары жөнүндө”, 2019-жылдын 23-октябрындагы № 569 “Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдарга комплекстүү мониторинг жүргүзүүнүн жана божомолдоонун бирдиктүү системасы жөнүндө”, 2019-жылдын 19-февралындагы № 58 “Жарандык коргонуу боюнча комиссия жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу” токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону.

3.2. Билгичтиги:

-аналитикалык жөндөмдүүлүгү, аналитикалык иш-кагаздарын даярдоо,  презентация жасоо жөндөмдүүлүгү болушу;

-бүтүрүлгөн объекттер боюнча аткарылган иштерге акы төлөө жана каржылоо принциптерин, өндүрүштүн технологияларын жана курулуш иштеринин түрлөрүн,  курулуш иштеринин сапаттарына, колдонулган курулуш материалдарына коюлган талаптарды билүү;

-жыйынтыктоо сметаларды түзүүнү;

-курулуш иштеринин негизги түрлөрүнө калькуляция түзүүнү;

-тармактык жана улуттук стандарттарды колдонууну.

3.3. Көндүмдөрү:

-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

-маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

-ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү.

 

III. Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орунуна:

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билим, экономика жана башкаруу илимдери боюнча экономика, финансы жана бухгалтердик эсеп жана аудит.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы жана экономикалык адистик боюнча бир жылдан кем эмес иш стажы.

-Ички аудитордун квалификациялык сертификаты болушу зарыл.

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

-Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Предметтик мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин;

-Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Ички аудит жөнүндө” мыйзамдарын;

-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону.

3.2. Билгичтиги:

-аналитикалык документтерди түзүү ыкмалары, презентациялык көндүмү, аналитикалык жөндөмү;

3.3. Көндүмдөрү:

-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу.

 1. IV. Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орунуна:

1.Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку, төмөнкү багыттар боюнча: эл аралык кызматташтык, чет тили, гуманитардык илимдери, өзгөчө кырдаалдарда коргонуу.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

-Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Предметтик мыйзамдар:

– Кыргыз Республикасынын «Жарандык коргонуу жөнүндө», «Мамлекеттик протоколу жөнүндө», «Эл аралык келишимдери жөнүндө», «Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө», «Эл аралык чукул жардам жөнүндө» мыйзамдарын;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн: 2019-жылдын 28-майындагы № 232 “Мамлекеттик инвестицияларды башкаруу боюнча жобону бекитүү жөнүндө”, 2017-жылдын 19-июнундагы № 389 “Кыргыз Республикасында эл аралык гранттык жана техникалык жардамдарды тартуу жана пайдалануу тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2015-жылдын 2-декабрындагы № 817 “Кыргыз Республикасынын эл аралык

уюмдар, интеграциялык бирикмелер жана эл аралык келишимдик органдар менен

кызматташуусунун натыйжалуулугун жогорулатуу жөнүндө” токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону.

3.2. Билгичтиги:

-долбоорду демилгелөөнү, ишке ашырууну, анын ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүүнү билүү;

– мамлекеттик инвестицияларды башкаруу боюнча долбоорлор менен иштөөнү билүү;

– чет элдик өлкөлөр жана эл аралык уюмдар менен кызматташтык боюнча документтерди талдоо жүргүзүүнү билүү;

-эл аралык уюмдардын кызматкерлери менен эффективдүү кызматташууну, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү, тышкы жана ички  кызматташууну билүү.

– эл аралык уюмдарга көрсөтүү үчүн долбоорлорду даярдоо талаптарын билүү;

– долбоорлордун ишке ашыруусун координациялоо боюнча тажрыйбанын болушу;

– коммуникабелдүү, демилгечи, стресске туруштук берүүсү;

– кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө англис тилин билүү.

3.3. Көндүмдөрү:

– чечимдерди ыкчам түрдө чыгаруу жана  ишке ашыруу;

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

–  чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

– натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этикетинин ыкмаларын билүү;

– аналитикалык документтерди даярдоо;

– ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.

V.Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орунуна:

1.Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: экономика, бухгалтердик эсеп жана аудит, финансы.

– “1С бухгалтерия” программасын жогорку деңгээлде билүү жана сертификатынын болуусу;

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:

-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

-Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Предметтик мыйзамдар:

– Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”  мыйзамын;

– Кыргыз Республикасынын Президентинин 1992-жылдын 7-сентябрындагы № 267 “Аскер кызматчыларына, жумуштан кеткен аскердик кызматчыларга, алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө социалдык кепилдиктери жөнүндө”, 2022-жылдын 1-августундагы № 266 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө”  жарлыктырын;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн: 2014-жылдын 31-октябрындагы № 620 «Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жана башка аскердик түзүлүштөрүнүн аскер кызматчыларынын акчалай акысы жөнүндө жобону бекитүү тууралуу», Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 1-августундагы № 433 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлеп иштеген кызматкерлерге эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону;

-Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын                        25-декабрындагы № 137 “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту  жүргүзүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө” буйругун.

3.2. Билгичтиги:

– материалдык-жооптуу адамдардын товардык-материалдык баалуулуктарды жокко чыгаруу боюнча актылары, материалдык отчёттору менен иштөө тажрыйбасы болушу;

– кызматтарды жана материалдарды камсыздоочу менен эсептешүүлөрдү тактоону,  камсыздоочуларды дебитордук карызды жабууну талап кылууну, кызматтарды жана товарларды, материалдарды камсыздоочу менен түзүлгөн келишимдин аткарылышына көзөмөл  жүргүзүүнү;

– бюджеттик конфигурациясындагы «1-С бухгалтерия»  программасын жетишээрлик деңгээлде билүү;

– материалдык баалуулуктарды алуу үчүн ишеним каттарды берүү жана каттоо журналын жүргүзүүнү;

– статистикалык отчеттуулукту даярдоону жана  тапшырууну;

– аванстык суммалар боюнча отчётторду талдоону;

– (Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet” 1 С бухгалтерия” 8,2  версиясындагы ж.б.) компьютердик программалары менен иштөөнү;

– жоопкерчиликтүү, демилге көтөрүү,  командада иштөө жөндөмдүү болушу;

– аналитикалык жана стратегиялык иш-кагаздарын даярдоону, презентациялык жөндөмдүүлүгү болушу;

– кызматтарды, жумуштарды жана материалдарды камсыздоочу менен түзүлгөн келишимдердин реестрин түзүүнү;

– мамлекеттик мүлк фондусунун негизги каражаттары боюнча жылдык инвентаризация жүргүзүүнү.

3.3. Көндүмдөрү:

– Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

– ишти пландаштыруу жана жумуш бакытын туура бөлүштүрүү;

– башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу.

 1. VI. Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орунуна:

1.Кесиптик билимдин деңгээли:

– жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: юриспруденция.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– иш стажына талап коюлбайт.

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү: 

Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:

– Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

– “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Предметтик мыйзамдар:

– Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”, “Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Кыйроодон куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйзамдарын;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 31-майындагы № 313 “Кыргыз Республикасынын мыйзам алдындагы актыларынын долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча нускаманы бекитүү жөнүндө” токтомун, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы № 233 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин регламенти жөнүндө” токтомун,  Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону, Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын жетекчисинин 2021-жылдын 26-октябрындагы № 570 тескемеси менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын регламентин.

3.2. Билгичтиги:

– Кыргыз Республикасынын укуктарынын нормаларын билүү жана аларды тажрыйбада колдонууну;

– Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актыларынын долбоорлорун иштеп чыгуу жана аларга экспертиза жүргүзүүнү билүү;

– сот органдарында отурумдарга катышуу боюнча тажрыйбанын жана жөндөмдүүлүктүн болушу;

– аналитикалык иш-кагаздарды түзүүнү, презентацияларды жасоо жөндөмдүүлүгү.

3.3. Көндүмдөрү:

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

 

VII. Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орунуна:

1.Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билими, төмөндөгү багыттар боюнча: юридикалык, персоналдарды башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, автоматташтыруу жана башкаруу, педагогикалык, гуманитардык илимдери.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– иш стажына талап коюлбайт.

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:

– Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

– “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Предметтик мыйзамдар:

– Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;

– Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 24-февралындагы ПЖ

№ 61 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ № 24 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүү жана иштөөсү жөнүндө”, 2022-жылдын 31-майындагы ПЖ № 169 “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат системасында аттестация өткөрүү жана сыноо мөөнөтүн өтүү маселелери жөнүндө” жарлыктарын.

3.2. Билгичтиги:

– кадр менеджментин билүү.

– документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапаттуу даярдоо.

3.3. Көндүмдөрү:

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

– натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этикетинин ыкмаларын билүү.

 

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтерди тапшыруу зарыл:

– жеке арызын, кадрларды каттоо баракчасын, өмүр баянын (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюмени, сүрөтүн;

– паспорттун көчүрмөсүн;

– керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт).

Документтерди 2022-жылдын 17-ноябрына чейин Кадр башкармалыгынын персоналдар менен иштөө бөлүмүнө тапшыруу керек.

Конкурска катышуу үчүн документтерди төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек шаары, Манас проспектиси 101/1, каб.613 (Кадр башкармалыгынын персоналдар менен иштөө бөлүмүнө), тел.:323385