Чүй облустук башкармалыгына кызматкерлер кабыл алынат

КР ӨКМнин Чүй облусу боюнча башкармалыгы Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын  2-февралындагы УП №24 “Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүү жана иштөөсү жөнүндө” жарлыгынын негизинде, КР ӨКМнин кадрлар резервине киргизүү үчүн улук жана кенже административдик мамлекеттик жарандык кызматынын орунуна конкурс жарыялайт:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* IУлук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орунуна:

1. Кесиптик билиминин деңгээли:
– жогорку билим, төмөнкү багыттар боюнча: экономика жана башкаруу илими, бухгалтердик эсеп жана аудит, каржы.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3. Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1 Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:
– Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
– Кыргыз Республикасынын “Мыйзамы Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”;
– Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”;
– Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”;
– Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;
– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Предметтик мыйзамдар:
– Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодекси,
– Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзамдарын;
– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 23-январындагы №22 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акысынын шарттары жөнүндө”, 2017-жылдын 1-мартындагы №131 «Кыргыз Республикасынын    мамлекеттик     жарандык    кызматчыларынын  жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө» токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону;
– Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы №137 “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту  жүргүзүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө” буйругун.

3.2 Билгичтиги:
– каржы жана мерчемдөө отчётторун  даярдоо жөндөмдүүлүгү;
– бюджеттин эксплуатациялык чыгымдарынын сметасын түзүү жөндөмдүүлүгү;
– негизги ишмердүүлүктүн түрлөрүнө жараша каржы, эмгек чыгымдарынын нормативдерин өркүндөтүү жана жүрүшүнө анализ жүргүзүү;
– “1С-бухгалтерия” 8.2 программасын билүү;
– иш кагаздарын жүргүзүү эрежелерин билүү.

3.3 Көндүмдөрү:
– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
– чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;
– натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этикетинин ыкмаларын билүү.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* II. Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орунуна:

1.  Кесиптик билимдин деңгээли:
– жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: өзгөчө кырдаалдарда коргонуу, техносфердик коопсуздук, физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика, табият илимдери, гуманитардык илимдери, педагогикалык билим, саламаттык сактоо, экономика жана башкаруу, маалыматтык коопсуздук, тоо-кен илимдери, айыл чарба, геодезия жана жерге жайгаштыруу, архитектура жана курулуш, электроника, радиотехника жана байланыш, техника илимдери, техносфералык жана өрт коопсуздугу, жаратылыш жана гидрометеорология, аскердик билими, техникалык илимдери.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3. Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1  Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:
– Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
– Кыргыз Республикасынын “Мыйзамы Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”;
– Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”;
– Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”;
– Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;
– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

 Предметтик мыйзамдар:
– Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Кыйроодон куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын;
– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1996-жылдын 12-апрелиндеги №159 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы эвакуациялык комиссиясы   жөнүндө”,   2018-жылдын 22-ноябрындагы  №550 «Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө», 2019-жылдын 6-майындагы №212 “Аймактарды топторго, уюмдарды – Жарандык коргонуу боюнча категорияларга киргизүү тартибин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 6-майындагы №213 “Жарандык коргонуу жаатындагы эскертүүлөрдү берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2019-жылдын 11-ноябрындагы №597 “Өзгөчө кырдаалдардан келтирилген зыянды баалоонун тартибин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 13-майындагы №219 “Коопсуз райондорго калкты эвакуациялоо жана көчүрүү, ошондой эле материалдык жана маданий баалуулуктарды эвакуациялоо тартибин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 18-апрелиндеги №179 “Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутуму жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2019-жылдын 28-январындагы №16 “Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу кызматтары жөнүндө”, 2019-жылдын 23-октябрындагы №569 “Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдарга комплекстүү мониторинг жүргүзүүнүн жана божомолдоонун бирдиктүү системасы жөнүндө”, 2019-жылдын 19-февралындагы №58 “Жарандык коргонуу боюнча комиссия жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу” токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону.

3.2 Билгичтиги:
– документтердин, маалыматтардын, сурамдарга жооптордун сапаттуу даярдоого жөндөмү;
– командада иштей билүүгө жөндөмү;
– кызматтык алака, көңүл бөлүүгө, демилге көтөрө билүүгө жөндөмү;
– ири көлөмдөгү маалыматтар менен иштей билүүгө жөндөмү.

3.3 Көндүмдөрү:
– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
– компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* III. Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орунуна:

1. Кесиптик билимдин деңгээли:
– жогорку билим, төмөнкү багыттар боюнча: физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика, энергетика жана электротехника, техникалык, айыл чарба, экономика жана башкаруу, маалымат коопсуздугу, табият таануу, архитектура жана курулуш, саламаттыкты сактоо, гуманитардык илимдер; өзгөчө кырдаалдардан коргонуу;

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы

3. Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1 Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:
– Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
– Кыргыз Республикасынын “Мыйзамы Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”;
– Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”;
– Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”;
– Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;
– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Предметтик мыйзамдар:
– Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Кыйроодон куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын;
– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1996-жылдын 12-апрелиндеги №159 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы эвакуациялык комиссиясы жөнүндө”, 2018-жылдын 22-ноябрындагы №550 «Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө», 2019-жылдын 6-майындагы №212 “Аймактарды топторго, уюмдарды – Жарандык коргонуу боюнча категорияларга киргизүү тартибин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 6-майындагы №213 “Жарандык коргонуу жаатындагы эскертүүлөрдү берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2019-жылдын 11-ноябрындагы №597 “Өзгөчө кырдаалдардан келтирилген зыянды баалоонун тартибин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 13-майындагы №219 “Коопсуз райондорго калкты эвакуациялоо жана көчүрүү, ошондой эле материалдык жана маданий баалуулуктарды эвакуациялоо тартибин бекитүү жөнүндө”, 2019-жылдын 18-апрелиндеги №179 “Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутуму жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2019-жылдын 28-январындагы №16 “Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу кызматтары жөнүндө”, 2019-жылдын 23-октябрындагы №569 “Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдарга комплекстүү мониторинг жүргүзүүнүн жана божомолдоонун бирдиктүү системасы жөнүндө”, 2019-жылдын 19-февралындагы №58 “Жарандык коргонуу боюнча комиссия жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу” токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону.

3.2 Билгичтиги:
– жарандар менен иштей билүү жөндөмү;
– жарандык коргонуу боюнча машыгуулардын материалдарын өз алдынча иштеп чыгуу;
– жарандык коргонуу боюнча буйрук, чечим, токтом, сунуштардын долбоорун даярдоо;
– жарандык коргонуу боюнча машыгуулардын материалдарын анализдөө жана жалпылоо;
– карталар менен иштей билүү жөндөмү.

3.3. Көндүмдөрү:
– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
– чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;
– натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этикетинин ыкмаларын билүү.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* IV.Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орунуна:

1. Кесиптик билимдин деңгээли:
– жогорку билим, төмөнкү багыттар боюнча: техникалык, экономика жана башкаруу, архитектура жана курулуш, өзгөчө кырдаалдардан коргонуу; физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика, энергетика жана электротехника, гуманитардык, эсептөө техникасы жана информациялык технологиялар, табият таануу илимдери;

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
– иш стажына талап коюлбайт

3. Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1 Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:
–  Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
– “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
–  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Предметтик мыйзамдар:
– Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө», “Жарандык коргонуу жөнүндө” мыйзамдарын;
– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 1-июлундагы №398 «Улуттук коргонуу, улуттук коопсуздук, мамлекеттик сырды сактоо жана өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу менен байланышкан товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуунун тартиптерин бекитүү жөнүндө», 2019-жылдын 30-майындагы №243 “Мамлекеттик сатып алуулар веб-порталынын электрондук каталогу аркылуу товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуунун тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобосун.

3.2 Билгичтиги:
– курулуштагы экономикалык суроолорду билүү, калькуляция, сметаларды жана сметалык-каржы эсептерин жүргүзүүнү билүү;
– аналитикалык жөндөмдүүлүгү, аналитикалык иш-кагаздарын даярдоо, презентация жасоо жөндөмдүүлүгүнүн болушу;
– сатып алуулар боюнча тендердик иш-кагаздарды жана башка иш-кагаздарды даярдоо жөндөмдүүлүгү;
– компьютердик жана уюштуруу техникаларды, керектүү программалык продукттарды колдоно билүү.

3.3. Көндүмдөрү:
– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтерди тапшыруу зарыл:
– жеке арызын, кадрларды каттоо баракчасын, өмүр баянын (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюмени, сүрөтүн;
– паспорттун көчүрмөсүн;
– керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган  документтерин  (эмгек китепчесинин,  билими,   квалификациясын жогорулаткандыгы,  илимий  даража  же  илимий  наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт).

 

Документтерди 2022-жылдын 30-апрелине чейин Кадрлар бөлүмүнө тапшыруу керек.
Конкурска катышуу үчүн документтерди төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат:
Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 11, каб.14 (Кадрлар бөлүмү), тел.: 594031