КР ӨКМнин Өрттү көзөмөлдөө боюнча кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн административдик мамлекеттик жарандык кызматынын орундарына сынак жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Өрттү көзөмөлдөө боюнча кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн административдик мамлекеттик жарандык кызматынын орундарына сынак жарыялайт:

I.Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орунуна:

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

– жогорку билим: юриспруденция.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– жалпысынан бир жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү үч жылдан кем эмес иш стажы.

3.Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:

1)  Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;

4) Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;

5) Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;

6) Кыргыз Республикасынын 2020-жылдын 3-мартындагы №120 “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө” токтому;

Предметтик мыйзамдар:

Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын: “Өрт коопсуздугу жөнүндө”, “Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө”;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун: 2018-жылдын 22-августундагы №381 “Кыргыз Республикасындагы өрт коопсуздугунун эрежелери”, 2019-жылдын 6-майындагы №214 “Кыргыз Республикасында мамлекеттик өрт көзөмөлү жана өрткө каршы мамлекеттик профилактика жөнүндө”, 2011-жылдын 29-апрелиндеги №196 “Өрттү аныктоонун жана өчүрүүнүн автоматташтырылган системалары менен корголууга тийиш болгон имараттардын, курулмалардын, жайлардын жана жабдуулардын тизмесин бекитүү жөнүндө”, 2007-жылдын 24-августундагы №368 “Кыргыз Республикасынын  аймагында жарандык пиротехникалык буюмдарды жүгүртүүнүн эрежесин бекитүү жөнүндө”, 2012-жылдын 18-февралындагы №108 “Ишкердик иш-аракетти жүзөгө ашырууда тобокелдик даражасын баалоо критерийлерин бекитүү жөнүндө”, 2018-жылдын 29-январындагы №56 “Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Өрттү көзөмөлдөө боюнча кызмат жөнүндө жобону.

Бажы биримдигинин Техникалык регламенттери: “Пиротехникалык буюмдардын коопсуздугу жөнүндө” (ББ ТР 006/2011); “Өрт коопсуздугун камсыздоо жана өрттү өчүрүү каражаттарына талаптар жөнүндө” (ТР ЕАЭБ 043/2017).

3.2. Билгичтиги:

маалыматтарды чогултуу, талдоо, систематизациялоо жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдө ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаларга талдоону жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

ишке байланыштуу сүйлөшүүлөрдү алып баруу;

жаңы эмгек шарттарына адаптациялоо;

ченемдик-укуктук актылар менен иштөө;

кызматкерлердин алдына так формулировкаланган милдеттерди коюу жана алардын ишин объективдүү баалоо;

-кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында табуу жана чечүү.

3.3. Көндүмдөрү:

ченемдик-укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

жеке жана юридикалык жактардын суроолору боюнча корреспонденциялар менен иш алып баруу;

ишти пландоо жана кызматтык иш убактысын туура бөлүштүрүү;

башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;

оюн так жана аргументтүү баяндоо;

компьютерди жана иш техникаларын, зарыл болгон Microsoft Office, Word, Excel, программаларын билүү;

талдоо жана уюштуруу жөндөмдүүлүгү;

стресстүү жагдайларда ыкчам чечимдерди кабыл алуу жөндөмдүүлүгү.

 

 1. II. Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орунуна:

Кесиптик билимдин деңгээли:

жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: өрт коопсуздугу, электр менен камсыздоо, өрткө каршы техника жана коопсуздук,  телекоммуникация, өнөр-жай жана жарандык курулуш, шаардык курулуш жана чарба, юриспруденция.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

жалпысынан бир жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү үч жылдан кем эмес иш стажы.

3.Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:       

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;

4) Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;

5) Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;

6) Кыргыз Республикасынын 2020-жылдын 3-мартындагы №120 “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө” токтому;

Предметтик мыйзамдар:

 • -Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын: “Өрт коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө”, “Өрт коопсуздугу жөнүндө”, “Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун: 2018-жылдын 22-августундагы №381 “Кыргыз Республикасындагы өрт коопсуздугунун эрежелери”, 2019-жылдын 6-майындагы №214 “Кыргыз Республикасында мамлекеттик өрт көзөмөлү жана өрткө каршы мамлекеттик профилактика жөнүндө”, 2011-жылдын 29-апрелиндеги №196 “Өрттү аныктоонун жана өчүрүүнүн автоматташтырылган системалары менен корголууга тийиш болгон имараттардын, курулмалардын, жайлардын жана жабдуулардын тизмесин бекитүү жөнүндө”, 2007-жылдын 24-августундагы №368 “Кыргыз Республикасынын аймагында жарандык пиротехникалык буюмдарды жүгүртүүнүн эрежесин бекитүү жөнүндө”, 2012-жылдын 18-февралындагы №108 “Ишкердик иш-аракетти жүзөгө ашырууда тобокелдик даражасын баалоо критерийлерин бекитүү жөнүндө”, 2018-жылдын 29-январындагы №56 “Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Өрттү көзөмөлдөө боюнча кызмат жөнүндө жобону.
 • Бажы биримдигинин Техникалык регламенттери: “Пиротехникалык буюмдардын коопсуздугу жөнүндө” (ББ ТР 006/2011); “Өрт коопсуздугун камсыздоо жана өрттү өчүрүү каражаттарына талаптар жөнүндө” (ТР ЕАЭБ 043/2017).

3.2.Билгичтиги:

-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-ишмердиктин приоритеттүү багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

-түзүмдүк бөлүнүштөрдүн көйгөйлөрүн чечүүгө болгон аракеттерди бириктирүү, талдоо жүргүзүү, божомолдоо, жалпылоо, мониторингдөө жана контролдоо;

-башкаруу чечимдерин ыкчам кабыл алуу жана анын кесепеттерине жоопкерчиликтүү болуу;

-кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында табуу жана чечүү;

-коюлган милдеттерди чечүү үчүн новаторлук кадамдарды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;

-өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүнүштүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

– өрт коопсуздугу жаатында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышы боюнча ишкердик субъекттерине мамлекеттик көзөмөлдү (текшерүү) жана контролду жүргүзүү;

-ведомство аралык өз ара кызматташуу.

3.3. Көндүмдөрү:

-жеке жана юридикалык жактардын суроолору боюнча корреспонденциялар менен иш алып баруу;

– ченемдик-укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

– ишти пландоо жана кызматтык иш убактысын туура бөлүштүрүү;

– башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу.

 

III.Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына:

1.Кесиптик билимдин деңгээли:

– жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: өрт коопсуздугу, электр менен камсыздоо, өнөр-жай жана жарандык курулуш, шаардык курулуш жана чарба, гидротехникалык курулуш, телекоммуникация, жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы, техносфералык коопсуздук, автоматташтыруу жана башкаруу, юриспруденция.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– иш стажына талап коюлбайт.

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:

Жалпы мыйзамдар:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын 2020-жылдын 3-мартындагы №120 “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө” токтому.

Предметтик мыйзамдар:

 • Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Өрт коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө”, “Өрт коопсуздугу жөнүндө”, “Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө”;
 • -Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун: 2018-жылдын 22-августундагы №381 “Кыргыз Республикасындагы өрт коопсуздугунун эрежелери”; 2019-жылдын 6-майындагы №214 “Кыргыз Республикасында мамлекеттик өрт көзөмөлү жана өрткө каршы мамлекеттик профилактика жөнүндө”,  2011-жылдын 29-апрелиндеги №196 “Өрттү аныктоонун жана өчүрүүнүн автоматташтырылган системалары менен корголууга тийиш болгон имараттардын, курулмалардын, жайлардын жана жабдуулардын тизмесин бекитүү жөнүндө”, 2007-жылдын 24-августундагы №368 “Кыргыз Республикасынын аймагында жарандык пиротехникалык буюмдарды жүгүртүүнүн эрежесин бекитүү жөнүндө”, 2012-жылдын 18-февралындагы №108 “Ишкердик иш-аракетти жүзөгө ашырууда тобокелдик даражасын баалоо критерийлерин бекитүү жөнүндө”, 2018-жылдын 29-январындагы №56 “Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Өрттү көзөмөлдөө боюнча кызмат жөнүндө жобону.
 • Бажы биримдигинин Техникалык регламенттери: “Пиротехникалык буюмдардын коопсуздугу жөнүндө” (ББ ТР 006/2011); “Өрт коопсуздугун камсыздоо жана өрттү өчүрүү каражаттарына талаптар жөнүндө” (ТР ЕАЭБ 043/2017).

3.2.Билгичтиги:

 • -жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • -ишмердиктин приоритеттүү багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
 • -түзүмдүк бөлүнүштөрдүн көйгөйлөрүн чечүүгө болгон аракеттерди бириктирүү, талдоо жүргүзүү, божомолдоо, жалпылоо, мониторингдөө жана контролдоо;
 • -башкаруу чечимдерин ыкчам кабыл алуу жана анын кесепеттерине жоопкерчиликтүү болуу;
 • -кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында табуу жана чечүү;
 • -коюлган милдеттерди чечүү үчүн новаторлук кадамдарды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;
 • -өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүнүштүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
 • -ведомство аралык өз ара кызматташуу.

3.3. Көндүмдөрү:

 • -жеке жана юридикалык жактардын суроолору боюнча корреспонденциялар менен иш алып баруу;
 • ченемдик-укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
 • ишти пландоо жана кызматтык иш убактысын туура бөлүштүрүү;
 • башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу.

 

Сынакка  катышуу үчүн төмөнкү документтер (скорошивательде) тапшырылат:

                                                                                                                    

 • жеке арызы;
 • резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен), өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), кадрларды каттоо баракчасын (сүрөттөрү менен);
 • нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;
 • нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);
 • илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;
 • паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт).

Эскертүү: Толук эмес же квалификациялык талаптарга жооп бербегендер конкурстук комиссиянын отурумунда каралбайт.

Байланыш телефон номерлери жана электрондук почтанын дареги көрсөтүлүшү керек.

Документтерди кабыл алуу орду жана убактысы: Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар  министрлигине караштуу Өрттү көзөмөлдөө боюнча  кызматы, дареги: көч. Манас проспектиси 101/1, 3-кабат, 301-кабинет, Өрттү көзөмөлдөө боюнча кызматы. Сурап ​​билүү телефону: 32-32-49 (9.00-17-00),

Документтерди кабыл алуу 2022-жылдын  22-майына чейин (кошкондо).