Курулуш жана архитектура башкармалыгынын Жарандык коргонуу абалын баалоо жүргүзүлүүдө

КУРУЛУШ ЖАНА АРХИТЕКТУРА БАШКАРМАЛЫГЫНЫН ЖАРАНДЫК КОРГОНУУ АБАЛЫН БААЛОО ЖҮРГҮЗҮЛҮҮДӨ
Жарандык коргонуунун 2023-жылга карата даярдык мерчеминин негизинде, КР ӨКМдин 2013-жылдын 31-декабрындагы буйругу менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун мекемелик жана аймактык жарандык коргонуу тутумдарынын даярдык абалын текшерүү жана балоо жетектемесинде” каралган талаптарга ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү-облустук Жарандык коргонуунун башчысынын буйругунун негизинде , райондук ЖК башчысынын түзүлгөн комиссия тарабынан 2023-жылдын 30-31-март күндөрү Кара-Суу райондук шаар курулуш жана архитектура башкармалыгы-райондук Жарандык коргонуу абалын балоо жүргүзүлүүдө.