Куткаруучу ким?

БООРДОШУМ
КУТКАРУУЧУ КИМ?
Ооба, ушул суроого жооп бергим келди. Өз өмүрү кыл учунда турса да куткаруучу отко, сууга кирүүгө даяр.
Бүгүн кыргыз куткаруучулары дүйнө дүрбүсүнө алынган түрк элинин оорун колдон, жеңилин жерден алып, алардын ыраазычылыгына, алкышына татып турган чагы.
Түрк атанын, эненин, бир туугандын, эженин, аганын же өмүрлүк жолдоштун кайгысын тең бөлүшүп, кубанычына жол ачууда.
Жер менен жексен болгон имараттын урандысынан бир нече өмүрдү куткаруу анын түздөн-түз милдети. Бирок, кыргыз куткаруучусу жакынын жоготкон адамдын оор абалын жүрөгү менен сезип, жан дүйнөсү ооруп турат.
Ошентсе да куткаруу, сактоо, коргоо бир гана сиздин милдет — КУТКАРУУЧУМ!