Кыргызстан парник газдарын чыгарууну кыскартуу милдетин алды

Тараптардын Конференциясынын 26-сессиясын утурлай, Кыргыз Республикасы Париж Макулдашуусуна ылайык жаңыланган Улуттук Белгиленген Салымды (УДК) даярдады жана тапшырды.

2030-жылга карата Кыргызстан парник газдарынын эмиссиясын “Бизнес адаттагыдай” сценарийинде 15,97% жана эл аралык колдоо менен 43,62% кыскартуу милдетин алды.

Кыргызстандын УККсын толугу менен көрүү үчүн шилтемени басыңыз