КР аймагындагы коркунучтуу процесстердин жана кубулуштардын мониторинг жүргүзүү

Кыргыз Республикасынын аймагындагы коркунучтуу процесстердин жана кубулуштардын мониторинг жүргүзүү, болжолдоо (Басма 18 өзгөр. жана тол.), Б.: ӨКМ КР, 2021-819 с.

Китеп толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү эске алуу менен «Кыргыз Республикасынын аймагындагы коркунучтуу процесстердин жана кубулуштардын мониторинг жүргүзүү, болжолдоо» китебинин он сегизинчи басылышы болуп саналат.

Биринчи бөлүктө Кыргыз Республикасынын аймагында дуушар болгон эң кеңири таралган коркунучтуу жаратылыш процесстери,кубулуштары жана техногендик коркунучтардын айрым түрлөрү жөнүндө маалымат берилет.

Экинчи бөлүктө административдик облустардын, райондордун, Ош, Бишкек шаарларынын аймактарында кооптуу процесстердин жайылышы жөнүндө маалымат берилет. Региондордун схемалык карталарында коркунучтуу табигый процесстердин өнүгүү зоналары алардын мүмкүн болуучу көрүнүштөрүнүн күчүнө жараша коркунучтун даражаларына бөлүнүү менен көрсөтүлөт.

Райондордун схемалык карталарында жер көчкүлөрдүн, селдердин, суу ташкындарынын, жээк эрозиясынын, таш кулоолордун жана кар көчкүлөрүнүн мүмкүн болуучу таасиринин зоналары, бийик тоодогу жарылуу коркунучу бар көлдөрдүн, калдык сактоочу жайлардын орду жана коркунучунун даражасы көрсөтүлөт.

Административдик райондор үчүн типологиялык райондоштуруунун карта-схемаларында жер көчкү коркунучу бар аймактар белгиленген.

Үчүнчү бөлүктө коркунучтуу процесстерге мониторинг жүргүзүү, божомолдоо жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча ар кандай ведомстволордун жана авторлордун макалалары жана материалдары камтылган.

Басылма мамлекеттик администрациялар, министрликтер, ведомстволор, жергилүктүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жагында Жарандык коргонуунун милдеттерин ишке ашыруу үчүн колдонмо документ болуп саналат.

Китепти маалыматтык материал катары өзгөчө кырдаалдарда коопсуздук маселелери менен алектенген уюмдар, долборлоочулар, адистер колдонсо болот.

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги китепти түзүүгө катышкан министрликтерге, уюмдарга, адистерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдирет.

Сиз китептин бардык бөлүктөрү менен таанышып, аны онлайн окусаңыз же төмөнкү үч шилтемеден жүктөп алсаңыз болот (бул китептин 1, 2 жана 3-бөлүктөрү):

1-бөлүк

2 бөлүк

3-бөлүк