ТӨМ 2020 жетишкендиктеринин улуттук ыктыярдуу кароосу

Кыргыз Республикасы БУУнун 2030-жылга чейин Туруктуу өнүгүү боюнча күн тартибин ишке ашырууга умтулат. Туруктуу өнүктүрүү максаттары мамлекеттик саясатка киргизилген жана 2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Биримдик. ишеним. Түзүү “2018-2022-жылдарга, инсанга багытталган мамилеге негизделген. 2040-жылга чейинки Стратегиянын концептуалдык идеясы туруктуу экономикалык өсүш концепциясынын алкагында адам жашоосунун жогорку сапаттуу жана татыктуу стандартын камсыз кылуу болуп саналат. Кыргыз Республикасы “эч кимди артта калтырбоо” глобалдык милдеттенмесин карманат, мында калктын аялуу катмарына өзгөчө көңүл бурулат.

Кыргызстандагы ТӨМ жөнүндө кененирээк ТӨМ 2020 Улуттук ыктыярдуу серепинен окуңуз