Кыргыз Республикасынын жаңыланган улуттук салымы 2021

Кыргыз Республикасынын жаңыланган Улуттук аныкталган салымы (НДК) Климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциянын жана Париж макулдашуусунун Тараптарынын Конференциясынын чечимдерине ылайык даярдалган:
– 1/CP.211 чечими менен
– 4/CMA.12 чечими боюнча
– 9/CMA.13 чечими боюнча
– 18/CMA.14 чечими боюнча
УДК комплекстүү мамлекеттик мамилени эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетинин жалпы координациясында иштелип чыккан жана Климаттын өзгөрүшү, экология жана жашыл экономиканы өнүктүрүү боюнча Координациялык кеңештин чечими менен бекитилген. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Председатели. Жаңы НДКны иштеп чыгуу Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргыз Республикасындагы Өнүктүрүү Программасы тарабынан «Климаттын перспективасы» глобалдык демилгесинин жана УӨК өнөктөштүгүнүн алкагында колдоого алынган жана ведомстволор аралык жумушчу топтун катышуусунда, эксперттерди тартуу менен иштелип чыккан. жана илимий жана жарандык коомдун, ошондой эле жеке сектордун жана жаштардын өкүлдөрүнүн катышуусунда улуттук милдеттенмелерди талкуулоонун ачык процесси камсыз кылынды.

УДКны даярдоо процессинде ар кандай этаптарда IAIE, GIZ, ЕРӨБ, Улуу Британиянын Өкмөтү, Европа Биримдиги, ЮНИТАР, ЮНИСЕФ, ФАО, IFAD жана БУУнун башка агенттиктери жана эл аралык өнүктүрүү өнөктөштөрү аны өнүктүрүүгө салым кошушкан. Ар бир иш-аракет жана жетишилген жалпы жыйынтыктар тууралуу кененирээк маалымат – бул шилтемеден атайын документалдык презентациядан биле аласыз.