Өзгөчө кырдаалдардын жана табигый кырсыктардын Өзгөн районунун айыл чарбачылыгына тийгизген таасири жөнүндө отчет

2020-ЖЫЛДЫН БИРИНЧИ ЖАРЫМЫНДА

(айыл чарба, аңчылык жана токой чарбасы, балык уулоо)

2020-жылдын биринчи жарым жылдыгына карата Өзгөн районунун айыл чарба тармактарына (айыл чарба, аңчылык жана токой чарбасы, балык уулоо) өзгөчө кырдаалдардын жана табигый кырсыктардын тийгизген таасири жөнүндө ОТЧЕТ 2020-жылдын биринчи жарым жылдыгына карата Өзгөчө кырдаалдардын региондук борбору жана DRR (Алматы) тарабынан иштелип чыккан. БУУнун Азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун (ФАО) долбоору: TCP/KYR/3702 «Кыргыз Республикасынын айыл чарба секторунда кырсыктардын тобокелдигин азайтуу жана кырсыктарга даяр болуу үчүн потенциалды өнүктүрүү»

Бул Отчеттук типологияны практикага киргизүүнүн негизги максаттары болуп төмөнкүлөр саналат:

жергиликтүү аткаруу бийлик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, уюмдардын жана ишканалардын өзгөчө кырдаалдар жана табигый кырсыктар, өзгөчө айыл чарба тармагындагы маалыматтарды чогултуу, жалпылоо жана талдоо боюнча бирдиктүү бирдиктүү мамилени түзүү;

климаттын өзгөрүшүнүн факторлорун жана гендердик аспектилерди эске алуу менен өзгөчө кырдаалдардын социалдык-экономикалык кесепеттерин жана алардын макроэкономикалык көрсөткүчтөргө, калктын материалдык жыргалчылыгынын жана коопсуздугунун деңгээлине тийгизген таасирин баалоо боюнча үзгүлтүксүз отчеттуулукту жүргүзүү практикасын киргизүү; айрыкча айыл чарба тармактарында;

DRR жана АкИКке комплекстүү мамилени иштеп чыгуу үчүн маалыматтарды берүү, айыл чарба, өндүрүштүк жана социалдык объектилерди реконструкциялоону жана реабилитациялоону камсыз кылуу үчүн зарыл болгон каржылоо муктаждыктарын аныктоо, ошол эле учурда мониторингди, болжолдоону жана тобокелдиктерди баалоону өркүндөтүү, мүмкүн болуучу өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү даярдыгын күчөтүү. келечек ;

Туруктуу өнүгүү максаттары боюнча улуттук отчеттор үчүн маалыматтарды интеграциялоо; Кырсык коркунучун азайтуу боюнча Сендай алкактары, Климат боюнча улуттук милдеттенмелер жана Климат боюнча улуттук коммуникациялар.