2015-2030-жылдарга табигый кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча Сендай негиздерин ишке ашыруу боюнча иш-аракеттердин планы

Борбордук Азия жана Түштүк Кавказ регионунун бардык өкмөттөрү, атап айтканда Армения, Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан
Үчүнчү дүйнөдө бекитилген Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча Сендай негиздерин түзүү боюнча консультация процессине активдүү катышкан
Бириккен Улуттар Уюмунун 2015-жылдын март айында болгон Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча конференциясы (WCDRR).

Өкмөттөр Сендай алкактарынын лидерлигин бир нече маанилүү багыттар боюнча алдыга жылдыруу үчүн чараларды көрүштү, мисалы: Сендай алкактарына ылайык улуттук DRR пландарын карап чыгуу жана кайра карап чыгуу, стратегияларды иштеп чыгуу жана мыйзамдарды кайра карап чыгуу, институционалдык жана координациялоочу механизмдерди күчөтүү, кырсыктардын тобокелдигин баалоо боюнча иш. , маанилүү инфраструктура, мектеп коопсуздугу, курулуш нормалары, кырсыкка даярдык жана башкалар. Өкмөттөр жана өнөктөштөр тарабынан көтөрүлгөн демилгелер 2016-жылдын 12-июлунда Дүйшөмбү шаарында өткөн Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча Регионалдык платформанын жыйынында ачылды.

Бул программанын бардык негизги пункттары, түзүлгөн келишимдер жана Кыргызстандын жана кызыкдар тараптардын жалпы максаттары тууралуу презентация отчетунан окуңуз.