Кыргыз Республикасынын калкын жана аймагын өзгөчө кырдаалдардан комплекстүү коргоо Концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы

2018-2030-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкын жана аймагын өзгөчө кырдаалдардан комплекстүү коргоо Концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Планы жөнүндө маалымат (1-этап – 2018-2022) 2021-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн бул шилтемеде PDF документ катары жеткиликтүү