2030 Туруктуу өнүгүү үчүн күн тартиби (БУУ)

Бириккен Улуттар Уюмунун бул жарыялоо Күн тартиби – бул адамдардын, планетанын жана гүлдөп-өнүгүүнүн планы. Ал ошондой эле чөйрөдө глобалдык тынчтыкты чыңдоого багытталган көбүрөөк эркиндик. Документте жакырчылыкты анын бардык формаларында жана көрүнүштөрүндө, анын ичинде өтө жакырчылыкта жоюу эң маанилүү глобалдык болуп саналат деген көз карашты ачып берет. милдети жана туруктуу өнүгүүнүн өбөлгөлөрүнүн бири.

Иллюстрациялар, графиктер, таблицалар жана эксперттердин кириш сөздөрү менен расмий басылмадагы күн тартиби толугу менен бул шилтемеде ачык.