КР КТА УП үчүн Сендай негиздеринин максаттарына жетүү үчүн отчеттуулук механизмин ишке ашыруу жөнүндө буйрук

Кыргыз Республикасында Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча Сендай алкактык программасынын максаттарына жетүү үчүн отчеттуулук механизмин ишке ашыруу жөнүндө кол коюлган буйрукту көрүү жана жүктөп алуу үчүн бул шилтемеден таанышууга болот