Долбоор: «Кыргызстан: БУУнун Климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын (UNFCCC) алкагында Төртүнчү Улуттук Билдирүүнү (NC4) жана Биринчи Эки жылдык баяндаманы (DD 1) даярдоого көмөк көрсөтүү»

 

Аталышы «Кыргызстан: БУУнун Климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын (UNFCCC) алкагында Төртүнчү Улуттук Билдирүүнү (NC4) жана Биринчи Эки жылдык баяндаманы (DD 1) даярдоого көмөк көрсөтүү»
Масштаб Улуттук
Тематикалык багыт Климаттын өзгөрүшү
КР подрядчы КРге караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги
Эл аралык аткаруучу агенттик Бириккен Улуттар Уюмунун айлана-чөйрөнү коргоо программасы (ЮНЕП)/United Nations Environment Programme (UNEP)
Донор Глобалдык экологиялык фонд (ГЭФ)/Global Environmental Facility (GEF)
Башталган күнү 2018
Жарамдык датасы 2022
Статус Актуалдуу
Максат Климаттын өзгөрүшү боюнча БУУнун Алкактык Конвенциясынын алкагында Төртүнчү Улуттук Билдирүүнү жана Биринчи Эки жылдык баяндаманы даярдоо
Күтүлгөн жыйынтыктар – NIPG ишке ашырылды (2006 IPCC көрсөтмөлөрүндө колдонууга сунушталган программалык камсыздоо сыналган);

– климаттын өзгөрүшүнө адекваттуу адаптациялоого көмөк көрсөтүү боюнча чаралар иштелип чыккан;

– климаттын өзгөрүшүн жумшартуу боюнча чараларды иштеп чыккан

Кыргызстандын өнүгүүсүнүн улуттук артыкчылыктарына климаттын өзгөрүшүн интеграциялоо;

– экологиялык таза технологияларды иштеп чыгуу жана өткөрүп берүү;

– климаттын өзгөрүшүн изилдөө программалары жана системалуу байкоолору;

– элге билим берүү, окутуу жана маалымдоо;

– потенциалды жогорулатуу;

– маалымат жана тармактык;

– парник газдарынын эмиссияларын жана жугучтарын өлчөөнүн ички (улуттук) тутумунун системасы, тиешелүү отчеттуулук жана бул отчетторду текшерүү, жол кыймылынын эрежелерин жана ЖТКны даярдоону өз алдынча баалоо

Активдүүлүк 1. Жол кыймылынын эрежелери жана ПНС үчүн парник газдарын инвентаризациялоо методологиясын аныктоо жана макулдашуу; Парник газдарын инвентаризациялоо үчүн маалыматтарды чогултуу; Жол кыймылынын эрежелери боюнча 2011-2017-жылдарга жана 1990-2018-жылдарга CNS үчүн парник газдарын инвентаризациялоо

2. Базалык сценарийди жаңылоо; Учурдагы аялуулугун баалоону жүргүзүү; Келечектеги климаттык тобокелдиктерди жана адаптациялоо чараларын аныктоо;

3. Сценарийди иштеп чыгуу үчүн маалыматтарды жана маалыматтарды талдоо; Парник газдарынын эмиссиясын кыскартуу масштабын талдоо; парник газдарын кыскартуу сценарийин жаңылоо; кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү мезгилде парник газдарынын эмиссиясын кыскартууга талдоо жүргүзүү;

4. Климаттын өзгөрүүсүнүн көйгөйлөрүн Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүн пландаштырууга интеграциялоо бөлүмүн иштеп чыгуу;

5. Технологияларды трансферттик ишмердүүлүк боюнча бөлүмдү иштеп чыгуу;

6. Климаттын өзгөрүшүн изилдөө жана системалуу байкоолор боюнча бөлүмдү иштеп чыгуу;

7. Билим берүү, окутуу жана калкты маалымдоо боюнча бөлүмдү иштеп чыгуу;

8. Потенциалды жогорулатуу боюнча главаны иштеп чыгуу;

9. Маалымат жана тармактар ​​боюнча бөлүмдү иштеп чыгуу;

10. Гендер жана климаттын өзгөрүүсү боюнча бөлүмдү иштеп чыгуу;

11. Парник газдарынын эмиссиясын жана жугучтарын өлчөөнүн ички (улуттук) системасынын долбоорун иштеп чыгуу, тийиштүү отчеттуулукту түзүү жана тийиштүү деңгээлде бекитүү үчүн бул отчетторду текшерүү;

12. Жол кыймылынын эрежелерин жана ПНСти даярдоого өз алдынча баа берүү

Бөлүшүү каржылоо GEF трасттык фондунун бюджети 852 000 АКШ долларын түзөт. Натуралай кошумча каржылоо Өкмөттүн салымы – 385 000 АКШ доллары
Долбоордун суммасы 1 237 000
Валюта $ доллар
Байланыштар Бишкек ш., Медеров көч., 42, project4nckyrgyz@gmail.com
Кошумча материалдар
Шилтеме