Долбоор: «Кыргыз Республикасындагы климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо боюнча иш-чараларды орто жана узак мөөнөттүү пландаштыруу жана ишке ашыруу үчүн Улуттук Адаптация Планын (УИП) иштеп чыгуу процессине көмөк көрсөтүү»

 

Аталышы «Кыргыз Республикасындагы климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо боюнча иш-чараларды орто жана узак мөөнөттүү пландаштыруу жана ишке ашыруу үчүн Улуттук Адаптация Планын (УИП) иштеп чыгуу процессине көмөк көрсөтүү»
Масштаб Улуттук
Тематикалык багыт Климаттын өзгөрүшү
КР подрядчы МПРЭТН
Эл аралык аткаруучу агенттик Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргыз Республикасындагы өнүктүрүү программасы

 

Донор Жашыл климаттык фонд
Башталган күнү 2021
Жарамдык датасы 2023
Статус Азыркы
Максат Климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоону пландаштыруу үчүн институционалдык бекемдөө жана өркүндөтүлгөн вертикалдык жана горизонталдык координациялоо, климаттык тобокелдиктер сектордук жана субулуттук деңгээлде эске алынышын камсыз кылуу, ошондой эле климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо үчүн артыкчылыктуу инвестициялык күн тартиби.
Күтүлгөн жыйынтыктар 1. Адаптацияны пландаштыруунун улуттук координациялоо механизмдерин жана институционалдык механизмдерин күчөтүү.

2. Тармактык адаптациялоо пландары иштелип чыккан.

3. Субулуттук деңгээлде климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо потенциалын күчөтүү.

Активдүүлүк Адаптациянын улуттук планын, ошондой эле 3 түштүк региону жана 4 приоритеттүү сектор боюнча адаптациялоо пландарын иштеп чыгуу: өзгөчө кырдаалдар, саламаттыкты сактоо, биоартүрдүүлүктү сактоо, айыл чарба жана ирригация. Пландар өлкөнүн адаптивдик потенциалын бекемдөө үчүн каржылоону тартуу боюнча 12 пилоттук долбоорду иштеп чыгуу үчүн негиз түзөт.
Бөлүшүү каржылоо
Долбоордун суммасы 2 610 949
Валюта $ доллар
Байланыштар Жылдыз Узакбаева, долбоордун менеджери,

Назгүл Куловой, Климаттын өзгөрүүсүн координациялоо жана саясат боюнча адис, nazgul.kulova@undp.org, тел: +996 770 640 777

Кошумча материалдар
Шилтеме