Бириккен Улуттар Уюмунун Климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясы

Ушул Конвенциянын Тараптары Жердеги климаттын өзгөрүшү жана анын терс таасирлери жалпы адамзаттын тынчсыздануусун пайда кылуучу маселе экенин моюнга алуу менен, адамдын иш-аракеттери атмосферада парник газдарынын концентрациясынын олуттуу өсүшүнө алып келгендигине тынчсыздануу менен, табигый парниктик эффектти күчөтөт жана бул орточо эсеп менен жер бетинин жана атмосферанын кошумча ысып кетишине алып келет жана табигый экосистемаларга жана адамзатка терс таасирин тийгизиши мүмкүн экенин белгилеп, буга чейинки жана азыркы глобалдык парник газдарынын эмиссиясынын эң чоң үлүшү өнүккөн өлкөлөрдө экенин белгилеп, менен өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө киши башына эмиссиялар дагы деле салыштырмалуу төмөн жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөр тарабынан түзүлгөн глобалдык эмиссиялардын үлүшү алардын социалдык жана өнүгүү муктаждыктарын канааттандыруу үчүн көбөйөт, жер үстүндөгү жана деңиз экосистемаларында чөгүп кетүүчү жана аккумуляторлордун ролун жана маанисин эске алуу менен. Климаттын өзгөрүүсүнүн болжолдоолорунун, атап айтканда, алардын мөөнөттөрү, масштабдары жана региондук мүнөздөмөлөрү боюнча, азыркы жана келечек муундардын кызыкчылыгында климаттык системаны коргоого багытталган көптөгөн белгисиздиктерди белгилеп, кызыкдар тараптар, анын ичинде Кыргыз Республикасы макулдашты. белгилүү бир максаттарды ишке ашыруу үчүн … Алардын ар бири жана кызыкдар тараптардын, өлкөлөрдүн катышуусу тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун Климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын расмий документинде бул шилтемеде жеткиликтүү.