КР ӨКМине караштуу “Сел жана суу ташкындарынан коргоо” Баткен облустук бөлүмүнүн башчысын орун басары кызмат ордуна

Башкы административдик мамлекеттик кызмат орунга квалификациялык талаптар белгиленет:

1.Кесиптик билимдин деңгээли:

—  жогорку кесиптик билим, төмөнкү багыттар боюнча: гидромелиорация, гидротехникалык курулуш жана курулуш

2.Иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы.

  1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарын: “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Суу жөнүндөгү”; «Кыйроодон куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жөнүндө»

— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

— Кыргыз Республикасынын  Министрлер Кабинетинин токтомдорун: 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 262 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин айрым маселелери жөнүндө”; 2018-жылдын 22-ноябры № 550 “Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө”

— Гидротехникалык курулуштар. Негизги жоболор. МСН 33-01-12; Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования (МСН 3.04-01-2005, СНиП 2.06.01-86); Суу каптоодон инженердик коргоону СНиП 2.06.15-85; Гидротехника. Негизги түшүнүктөр. Терминдер жана аныктамалар ГОСТ 19185-73; Правила эксплуатации противоселевых сооружений. Основные положения РД 33-3.2.05-88; Рекомендации по конструированию продольных дамб в условиях горных рек Кыргызстана Бишкек – 1991г.

 

3.2. Билгичтиги:

— коргоо курулмаларын эксплуатациялоо жана техникалык тейлөө боюнча мыйзамдык жана ченемдик укуктук актыларды, көрсөтмөлөрдү жана методикалык материалдарды билүү;

— аткарылуучу иштердин түрлөрүн, өндүрүштүн технологиясынын негиздерин жана уюмдун өндүрүштүк пландоосун уюштуруун билүү;

— оңдоо-курулуш иштеринин өндүрүштүк программаларын жана календарлык графиктерин иштеп чыгуунун тартибин билүү;

— эмгекти коргоо, коопсуздук чаралары, өндүрүштүк санитария жана өрткө каршы эрежелерди жана ченемдердин билүү;

долбоорло сметалык документтерди  түзүү, чийме чийүү;

— селди коркунучсуз өткөрүү үчүн коргоочу курулмаларды өз убагында даярдоо жана кырсыктан алдын ала сактоону, же кырсыкты жок кылуу үчүн иш чараларды өткөрүү;

— дефектный актылар, сметаларды жана иш чаралар боюнча зарыл жумуштар түзүү;

— аналитикалык иш — кагаздарды түзүү;

— презентация жасоого жөндөмдүү

3.3. Көндүмдөрү:

— маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоноо билүү;

— геодезиялык инструменттерде иштөө, тиешелүү  жайларды сүрөткө түшүрүү

 

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтерди тапшыруу зарыл:

  • Арыз (бош кызмат орунун так аталышы менен), резюме;
  • Өмүр баян;
  • Өздүк баракча сүрөтү менен;
  • Паспортунун же өздүктү күбөлөндүргөн документтинин көчүрмөсү;
  • Эмгек китепчисинин көчүрмөсү, кесиптик билиминин, илимий даражасын же илимий наамын тастыктоочу документтердин нотариус аркылуу же персоналды башкаруу кызматтары аркылуу күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү.

Документтерди сынак жарыяланган күндөн тартып 10-жумушчу күнүнөн кечиктирбестен кадрлар бөлүмүнө тапшыруу керек.

Дарек: Ош шаары, Муминова көчөсү,11; 1этаж, 13 кабинет, телефон: 0555112695