2015-2030-жылдарга Кырсык тобокелдигин азайтуу боюнча Сендай алкактары

Сендай 2015-2030-жылдарга табигый кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча алкактык программасы 2015-жылдын 14-18-мартында Япониянын Мияги префектурасынын Сендай шаарында өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча үчүнчү Дүйнөлүк конференциясында кабыл алынган. Конференция өлкөлөргө уникалдуу мүмкүнчүлүктөрдү берди:

(a) ар тараптуу, багытталган, келечекке багытталган жана иш-аракетке багытталган кырсыктан кийинки тобокелдиктерди азайтуу боюнча иш-аракеттердин негизин кабыл алуу
2015;

(б) 2005-2015-жылдар үчүн Хиого иш-аракетинин алкактык программасын ишке ашырууну баалоону жана карап чыгууну аяктоо: Улуттардын жана коомчулуктардын кырсыктарга туруктуулугун жогорулатуу;

(c) табигый кырсык коркунучун азайтуу боюнча региондук жана улуттук стратегиялардан/мекемелерден жана пландардан үйрөнүү жана үйрөнүү
рекомендациялар, ошондой эле Хёго иш-аракеттеринин алкактык программасын ишке ашыруу боюнча тиешелүү аймактык макулдашуулар;

(г) 2015-жылдан кийинки кырсыктардын тобокелдигин азайтуу негиздерин ишке ашыруу боюнча милдеттенмелерди эске алуу менен кызматташуунун ыкмаларын аныктоо;

(e) кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча 2015-жылдан кийинки негиздерин ишке ашырууну мезгил-мезгили менен карап чыгуу үчүн жол-жоболорду белгилөө.

Бүткүл дүйнөлүк конференцияда мамлекеттер ошондой эле кырсыктардын коркунучун азайтуу жана туруктуулукту арттыруу багытында иштөөгө берилгендигин дагы бир жолу ырасташты.
Туруктуу өнүгүүнүн жана жакырчылыкты жоюунун контекстинде табигый кырсыктарды артыкчылыктуу багыт катары чечүү, кырсыктардын тобокелдигин азайтуу жана туруктуулукту бекемдөө, зарылчылыкка жараша бардык деңгээлдеги стратегияларга, пландарга, программаларга жана бюджеттерге интеграциялоо жана аларды тиешелүү алкактарга киргизүү. Корутундулар, максаттар жана стратегиялар үчүн – бул шилтемеде жеткиликтүү расмий Sendai Framework документинде.