Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча улуттук платформалардын потенциалын күчөтүү боюнча стратегиялык сунуштар

Кыргыз Республикасынын мисалында Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча Улуттук платформалардын потенциалын чыңдоо боюнча стратегиялык сунуштар – Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча Германия комитетинин колдоосу менен Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын презентациясында.