Өзгөчө кырдаалдардан келтирилген зыяндар боюнча мамлекеттик статистикалык отчеттуулуктун формасын толтуруу боюнча нускама

1. Жалпы нускамалар 1.1. Өзгөчө кырдаалдардан келтирилген зыяндар жөнүндө отчет өзгөчө кырдаал болгон аймактардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, Өзгөчө

Кененирээк окуу