Кыргыз Республикасынын калкын жана аймагын өзгөчө кырдаалдардан комплекстүү коргоо Концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы

2018-2030-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкын жана аймагын өзгөчө кырдаалдардан комплекстүү коргоо Концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын ишке ашыруу боюнча Кыргыз

Кененирээк окуу