Кыргызстандын жаратылыш ресурстарын комплекстүү баалоо 2008-2010-жж

Кыргызстанда токойлорду инвентаризациялоо системасын өнүктүрүү 1995-жылы Кыргыз-Швейцариянын токой чарбасын колдоо программасынын колдоосу менен Токой жана аңчылык чарба департаменти түзүлгөн жана

Кененирээк окуу