Туруктуу өнүгүү максаттары

Туруктуу өнүгүү максаттары, ошондой эле глобалдык максаттар катары белгилүү, жакырчылыкты жоюу, планетаны коргоо жана бардык адамдарга тынчтык менен гүлдөп-өнүгүүнү алып келүү үчүн аракеттерге универсалдуу чакырык.

Бул 17 максат Миң жылдыктын өнүгүү максаттарынын ийгиликтерине негизделет жана башка приоритеттердин арасында климаттын өзгөрүшү, экономикалык теңсиздик, инновациялар, туруктуу керектөө, тынчтык жана адилеттүүлүк сыяктуу өнүгүп келе жаткан тармактарды камтыйт. Максаттар бири-бири менен байланышкан – көбүнчө биринин ийгилигинин ачкычы экинчиси менен байланышкан маселелерди чечүү болуп саналат.

Туруктуу өнүгүү максаттары өнөктөштүк жана прагматизм духунда иш алып барып, келечек муундардын жашоосун туруктуу түрдө жакшыртуу үчүн азыр туура тандоолорду жасайт. Алар дүйнө жүзү боюнча өздөрүнүн приоритеттерине жана экологиялык көйгөйлөрүнө ылайык бардык өлкөлөр кабыл ала турган так көрсөтмөлөрдү жана максаттарды берет. Бул жалпы күн тартиби. Алар жакырчылыктын түпкү себептерин чечип, эл үчүн да, планета үчүн да оң өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн бизди бириктирет.

Кыргыз Республикасын Туруктуу өнүктүрүү максаттарынын негизги көрсөткүчтөрү 17 пунктта чагылдырылган. Бул:

Бардык жерде жакырчылыктын бардык түрлөрүн жоюу
Ачкачылыкты жоюу, азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана тамактанууну жакшыртуу, айыл чарбасын туруктуу өнүктүрүүгө көмөктөшүү
Бардык курактагы адамдардын сергек жашоо образын камсыз кылуу жана бакубат жашоого көмөк көрсөтүү
Инклюзивдик жана адилеттүү сапаттуу билим берүүнү камсыз кылуу жана бардыгы үчүн өмүр бою билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн илгерилетүү
Гендердик теңчиликке жетишүү жана бардык аялдар менен кыздардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү
Бардыгы үчүн суу жана канализациянын болушун жана туруктуу пайдаланылышын камсыз кылуу
Баары үчүн жеткиликтүү, ишенимдүү, туруктуу жана заманбап энергияга жетүүнү камсыз кылуу
Туруктуу, инклюзивдик жана туруктуу экономикалык өсүшкө, толук жана үзүрлүү жумуштуулукка жана бардыгы үчүн татыктуу жумушка көмөк көрсөтүү
Туруктуу инфраструктураны куруу, инклюзивдик жана туруктуу индустриялаштырууга жана инновацияга көмөк көрсөтүү
Өлкөнүн ичиндеги жана ортосундагы теңсиздикти азайтуу
Шаарлардын жана шаарлардын ачыктыгын, коопсуздугун, туруктуулугун жана экологиялык туруктуулугун камсыз кылуу
Туруктуу керектөөнүн жана өндүрүштүн моделдерине өтүүнү камсыз кылуу
Климаттын өзгөрүшүнө жана анын кесепеттерине каршы күрөшүү үчүн шашылыш чараларды көрүү
Туруктуу өнүгүү үчүн океандарды, деңиздерди жана деңиз ресурстарын сактоо жана туруктуу пайдалануу
Жер үстүндөгү экосистемаларды коргоо, калыбына келтирүү жана туруктуу пайдаланууга көмөк көрсөтүү, токойлорду туруктуу башкаруу, чөлгө айлануу менен күрөшүү, жердин деградациясын токтотуу жана кайтаруу жана биоартүрдүүлүктүн жоголушун токтотуу
Туруктуу өнүгүү үчүн бейпилдик жана инклюзивдик коомдорго көмөктөшүү, бардыгы үчүн сот адилеттигине жетүүнү камсыз кылуу жана бардык деңгээлдеги эффективдүү, отчеттуу жана инклюзивдик институттарды куруу
Туруктуу өнүгүү үчүн глобалдык өнөктөштүктү ишке ашыруу каражаттарын бекемдөө жана жандандыруу

ТӨМдөрдү ишке ашыруу боюнча статистика жана отчеттор программанын расмий сайтында сакталат. ТӨМ менен КР УПнын DRR боюнча долбоорлорунун жана инструменттеринин өз ара аракеттенүүсү жөнүндө маалымат Басылмалар бөлүмүндө чагылдырылат.