Урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү! Жалпыңыздарды кесиптик майрамыңыздар менен өзүмдүн жана жалпы жамаатымдын атынан куттуктайм.

Сиздер коомдун күзгүсү катары ар бир окуяны жан дүйнөңүздөрдөн өткөрүп, элге туура, ачык, ынанымдуу маалымат тарата турган жоопкерчиликтүү ишти  аркалап келесиздер. Убакыт өтүп жаңы технологиялардын пайда болушу менен  сиздердин кесиптик дараметиңиздер бир кыйла күчтөнүп, маалымат жайылтуунун жаңы ыкмалары менен калкка  жеткиликтүү жана ыкчам берилүүдө.

Журналисттик кесип коомдук пикирди жаратып, туура багытка багыттай алган күчкө ээ.  Демек  кесипкөй адистердин өлкө турмушундагы орду чоң! Ошондуктан сиздердин кадамыңыздар ар убак элибиздин эртеңи, мамлекеттүүлүгүбүздүн бүтүндүгү, кызыкчылыгы үчүн болооруна ишенем.

Урматтуу, журналисттер!

Өлкөбүздө ар убак кубанычтуу маалыматтын жарчысы катары калемиңиздер курчуй берсин. Калем сыясы улуттук баалуулуктарды, абалтан сакталып келе жаткан нарк-насилибизди, уюткулуу көрөңгөбүздү, маданиятыбызды дүйнөнүн чар тарабына даңазалап жүрө бериңиздер

Жалпыңыздарга бакубат жашоо, бекем ден соолук, үй-бүлөлүк бакыт, чыгармачылык эргүү каалайм!