Ыраазычылык кат!

Урматтуу Бообек Эргешович!

Ак-Суу райондук мамлекеттик администарция, устубуздегу жылдын 29-31-май кундеру тынымсыз жааган жамгырдан кийин сырт ороонундо карга айланып, Каракол-Энилчек эл аралык маанидеги автоунаа жолунун 76-100 чакырымына чейинки жолдор жабылып, сырт ореенуно кочуп бара жаткан малчылардын малдарын чыгымга учуратып, кептогон зыяндарды алып келди. Жогоруда аталган жолду кар курткулерунен жана таштардын урандыларын тазалоодо Кыргыз Республикасынын бзгече кырдаалдар министрлигинин инженердик техникалары жана ездук курамы тартылып ез учурларда жолдору ачып жана ондоолор жургузулду. Андан сырткары, Сырт ереонундегу малчылардан кабар алууда кеп куч аракеттерин жумшашты.

Сары-Жаз ероонунун Кайынды, Сары-Жаз, Таш-Короо жайлоолордогу малчыларыбыздан жана Каракол-Энильчек жолдору бекилип калгандыгына карабастан, ез ишиниздерге жоопкерчиликтуу мамиле кылып болгон техникаларыцыздар менен жалпы 185 чакырым жолдорду ачып жардам керсеттунуздер. Жаратылыш кырсыктардан туруктуулук менен жецип, малчыларыбызга ез убагында жардамдар керсетулуп, тамак-аштар, малга тоют, аман калганына Сиздер себепкерсиздер.

Сиздерге райондук мамлекеттик администрациясынын атынан жана жеке езумдун атыман ошондой эле Ак-Суу районунун жалпы тургундарынын алардын уй-булелорунун атынан жаратылыш кырсыктарынан, сактап калуу аракетиниздерге жана жоопкерчиликтуу мамилениздер учун терец ыраазычылык билдиремин.

Урматтоо менен,

Башчынын биринчи

орун басары М.Дорбаев