Жарандык коргонуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

Ушул Мыйзамды жөнгө салуунун предмети, негизги түшүнүктөр, мамлекеттик системалар, укуктук жөнгө салуу – Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын расмий жарыялоосунда жана редакциясында. Документти окуу жана жүктөп алуу үчүн бир шилтеме аркылуу жеткиликтүү.