Жабыркагандарга жардам берүүгө бирдиктүү эсеп ачылды

ЖАБЫРКАГАНДАРГА ЖАРДАМ БЕРҮҮГӨ БИРДИКТҮҮ ЭСЕП АЧЫЛДЫ
Түркияда жер титирөөдөн жабыркагандар үчүн акча каражаттарын чогултуу боюнча бирдиктүү депозиттик эсеп ачылды
Түркиядагы кыйратуучу жер титирөөлөрдөн жабыркагандарга жардам үчүн Кыргыз Республикасында акча каражаттарын бир жерге чогултуу боюнча бирдиктүү депозиттик эсеп ачылды.
Табигат кырсыгынын кесепеттерин жоюуга көмөк көрсөтүүнү каалагандар бул эсептин реквизиттерине акча каражаттарын которо алат.
Банк: “Айыл Банк” ААК
ИНН 01803199710084
БИК 135001
ОКПО 30597768
Эсеп № 1350102119900169 “КР финансы министрлигинин трназиттик эсеби (Түркия Республикасына жардам)” (сом, АКШ доллары, евро);
Төлөм коду 14411100 – “Учурдагы жардам”;
Максаты: Түркия Республикасына жарандардан жана юридикалык тараптардан жардам.
Ошондой эле КР ӨКМ түз байланышы иштөөдө.
Маалымат үчүн номерлер:
– ӨКМ —112;
– КР Президентинин Администрациясынын Кырдаалдык борбору — (0312) 662292.