Жаны кызматка дайындалгандарга аттестация

Өзгөчө кырдаалдар министрлигине жаңы чакыртылып дайындалган жана биринчи офицердик наам алуу үчүн аттестация өткөрүүлүдө.

Аттестация төмөнкү белгиленген тартипте уюштурулууда:

– ээлеген кызмат орду боюнча тестирлөө;

– өрткө каршы жана тактикалык-атайын даярдык боюнча көнүгүүлөр;

– физикалык көнүгүүлөр;

– аскер кызматчылары үчүн жалпы аскердик уставдарынын талаптары.

Белгилей кетсек, өткөн жылы ар кандай жүйөөлү себептер менен аттестация тапшыра албай калган кызматкерлер да тапшырууда.